• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Õpetussõnad 31:10-31

Kes leiab tubli naise? Sest see on palju enam väärt kui pärlid! Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust! Kogu oma eluaja teeb ta temale head ja mitte kurja! Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega! Ta on kaupmehe laevade sarnane: ta toob oma leiva kaugelt! Ta tõuseb, kui on alles öö, ja annab oma perele rooga ning ümmardajaile tööd! Ta soovib põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe! Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks! Ta märkab, et ta tulemused on head: ei kustu öösel ta lamp! Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervart! Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed! Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu ta perel on kahekordsed riided! Ta valmistab enesele vaipu, ta riietus on linane ja purpurpunane! Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas! Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid! Ta riided on tugevad ja ilusad ja ta naerab homset päeva! Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus! Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba! Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks, ja ta mees ülistab teda: Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik! Võluvus on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt! Andke temale ta käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!

 Graduale Psalm 45:3.5

Arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.
Tõe ja õiguse ning alandlikkuse pärast õpetab su parem käsi sulle kardetavaid tegusid.

Halleluuja. Halleluuja.
Oma au ja oma hiilgusega vööta ennast, oma hiilguses tungi edasi!
Halleluuja.

Matteuse 13:44-52

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinni kattis ja läks sealt ära rõõmsana selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Taas on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid, ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Taas on taevariik nooda sarnane, mis merre heideti ja kokku vedas kõiksugu kalu. Ja kui see täis sai, veeti ta randa, ja istuti maha ning koguti head astjatesse, aga halvad visati ära. Nõnda sünnib maailma-ajastu lõpul: inglid väljuvad ja eraldavad kurjad õigete hulgast ja heidavad nad tuleahju; seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Kas te olete aru saanud kõigest sellest? Nad ütlesid Temale: Jah! Siis Ta ütles neile: Seepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaisanda sarnane, kes toob esile oma tagavarast uut ja vana!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 3:4-11

Vennad, meil on Kristuse läbi suur lootus Jumala peale, mitte nii, et me oleksime iseenestest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt, kes meid ka on teinud võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid Vaimu sulased; sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. Aga kui surma amet, mis kirjatähtedega oli uuristatud kividesse, esines nii suures aus, et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse ta palge hiilguse pärast, mis ometi oli kaduv, kuidas ei peaks palju rohkem Vaimu amet olema au sees? Sest kui hukkamõistmise ametil oli au, siis on õiguse amet veel palju suurem au poolest. Sest too, mis oli enne au sees, ei olegi enam niisugusel määral au sees selle üliväga suure au pärast. Sest kui see, mis on kaduv, on tekkinud au läbi, kui palju rohkem on siis au sees see, mis on püsiv.

Graduale Psalm 99:4-9

Püha on Issand, meie Jumal!
Sina oled kinnitanud õiguskorra, Sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse!
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage Tema jalgade järi ette: Tema on püha!
Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi Tema nime!
Need hüüavad Issanda poole ja Tema vastab neile!
Pilvesambast Ta rääkis nendega! Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrust, mille Ta neile oli andnud!
Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; Sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja kättemaksjaks nende tegude eest!
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage Tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal!
Püha on Issand, meie Jumal!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 25:4-5

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, anna mulle teada oma teed! Pane mind kulgema Sinu tõeteed ja õpeta mind!
Halleluuja.

Matteuse 5:17-19

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile: kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus