• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Me usume ühteainsasse Jumalasse kolmes isikus: Isa ja Poega ja Püha Vaimu, Pühimat Kolmainsust, kes on meie Looja, Lunastaja ja Pühitseja.

Me usume, et Jumal Isa on kõige oleva Looja ja Hoidja, kelle käest kõik, mis on, saab oma olemasolu ja elu ning kõik eluks vajaliku.

Me usume, et Jeesus Kristus, Jumala ainusündinud Poeg, on meie Päästja, Issand ja Õnnistegija. Oma sündimise läbi Neitsi Maarjast, oma püha ja patuta elu ning asendava ristisurma läbi on Ta meid lunastanud, ennast meie eest ohverdades meid patust vabastanud ja puhastanud, meid igavesest karistusest päästnud ning meile uue, täiusliku ja igavese elu kinkinud.

Me usume, et Jumal kutsub meid Püha Vaimu läbi patukahetsusele, usule ja kuulekusele, ilmutab meile oma tahet ja tegusid ning pühitseb meid eluks Tema teenistuses.

Me usume, et Piibel on Jumala ilmutatud Sõna, mis on antud meile eksimatu autoriteedi ja juhtnöörina kõigis usku ja jumalakartlikku elu puudutavates küsimustes. Me usume, et evangeelium Jeesusest Kristusest on Jumala vägi päästeks kõigile, kes usuvad.

Me usume kõike seda, mida ütlevad vanakiriklikud Nikaia, Apostlik ja Athanasiuse usutunnistus ning neid täiendav, vanakiriklike kirikukogude poolt sõnastatud elav usupärimus.

Me usume, et kogu inimsugu on langenud pattu ning on seetõttu mõistetud kaduvuse orjusesse ja igavesse hukatusse.

Me usume, et ainus pääsetee Jumala juurde ja igavesse ellu on Jeesus Kristus.

Me usume, et ristimise kaudu arvatakse meile osaks Kristuse lunastava ristisurma ja ülestõusmise vägi, kustutatakse pärispatt ja kõik isiklikud patud ning me sünnime vaimulikul viisil uuesti Jumala lapsena ja Tema perekonna, Kiriku, liikmena.

Me usume, et meeleparanduse ja pihi kaudu andestab Jumal meile pihiisa lahtimõistva sõna läbi patud, mida me tõeliselt kahetseme ja siiralt tunnistame.

Me usume, et armulauas kingib Jeesus Kristus meile leiva ja veini kujul oma tõelise Ihu ja Vere, toites ja kinnitades meid oma reaalse kohaloluga meie teekonnal igavesse ellu.

Me usume Jeesuse Kristuse teist tulemist aegade lõpul viimseks kohtumõistmiseks, õigete ülestõusmist igaveseks eluks ning ülekohtuste ülestõusmist igaveseks hukatuseks.

Me usume, et viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm ning viimaks on Jumal ise kõik kõiges.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus