• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Johannese 3:13-18

Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!

Graduale Psalm 120:1-2; 7:2

Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja Tema vastas mulle.
Issand, vabasta mu hing valetajaist huultest ja petisest keelest!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin pelgupaika,
päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest!
Halleluuja.

Luuka 14:16-24

Neil päevil rääkis Jeesus variseridele selle tähendamissõna: Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis! Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind! Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind! Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid! Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja sunni sisse astuma, et minu koda saaks täis! Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 1:18-22

Vennad, Jumal on ustav, nii et meie kõne teie vastu ei ole jah ja ei ühtlasi. Sest Jumala Poeg Jeesus Kristus, keda meie, mina, Silvaanus ja Timoteos, oleme teile kuulutanud, ei olnud mitte jah ja ei, vaid Temas sai tõeks jah. Sest Jumala tõotused puha on Tema sees jah ja sellepärast ka Tema läbi Aamen Jumala auks meie läbi. Aga kes meid ühes teiega kinnitab Kristusesse ja kes meid on võidnud, see on Jumal, kes meid ka on kinnitanud pitseriga ja on andnud Vaimu pandi meie südamesse.

Graduale Psalm 119:129-133.135

Issand, lase oma pale paista oma sulase peale!
Imelised on Sinu tunnistused, sellepärast peab neid minu hing!
Kui Su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi!
Ma paotan oma suu ja olen keelik, sest ma ihaldan Su käske!
Kaldu minu poole ja ole mulle armuline, nõnda nagu kohus on nende vastu, kes armastavad Sinu nime!
Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle!
Lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
Issand, lase oma pale paista oma sulase peale!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:16

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.
Halleluuja.

Matteuse 5:13-16

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus