• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Apostlite teod 13:1-3

Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid: Barnabas ja Siimon, keda hüüti Nigeriks, ja Luukius Küreenest ja Maanaen, kes nelivürst Heroodesega ühes oli üles kasvatatud, ja Saulus. Kui need Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud! Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele.

Graduale Psalm 19:5.2; Johannese 15:16

Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna!
Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd!

Halleluuja. Halleluuja.
Mina olen teid valinud maailmas, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.
Halleluuja.

Matteuse 10:16-22

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Vaata, mina läkitan teid nagu lambaid huntide keskele! Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid! Aga hoiduge inimestest; sest nad annavad teid ära kohtute kätte ja piitsutavad teid kogudusekodades. Ja teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette, neile ja paganaile tunnistuseks. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsege, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida. Sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie Isa Vaim, kes kõneleb teie sees. Siis vend annab venna surma ja isa oma lapse ja lapsed hakkavad vastu vanemaile ja tapavad nad. Ja te saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast; aga kes jääb püsima otsani, see päästetakse.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 3:15-4:1.3-6

Vennad,veel tänapäevalgi, kui Moosest loetakse, on kate Iisraeli laste südame peal; aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis kate võetakse ära. Sest Issand on Vaim, ja kus on Issanda Vaim, seal on vabadus! Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme Issanda auhiilgust otsekui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu Issanda Vaimust. Sellepärast, et meil on niisugune amet selle halastuse järgi, mis meile on osaks saanud, siis me ei lähe araks. Kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud, siis on see kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad, kelle uskmatud meeled selle maailma jumal on teinud sõgedaks, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Jumala kuju. Sest me ei kuuluta mitte iseendid, vaid Kristust Jeesust, et Tema on Issand ja meie teie orjad Jeesuse pärast. Sest Jumal, kes ütles: Paistku valgus pimedusest!, on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust.

Graduale Psalm 85:9-14

Issanda au elagu meie maal!
Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib!
Sest Tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole!
Tõepoolest, Tema pääste on ligi neile, kes kardavad Teda, et meie maal au elaks,
heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
tõde võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast!
Issand annab ka head ja meie maa annab oma lõikuse!
Õigus käib Tema eel ja järgib Tema samme!
Issanda au elagu meie maal!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 13:34

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud!
Halleluuja.

Matteuse 5:20-26

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ma ütlen teile, kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa!, ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla; aga kes iganes oma vennale ütleb: Raka!, kuulub Suurkohtu alla; aga kes ütleb: Sa jõle!, kuulub põrgutulle. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and. Ole varsti järeleandlik oma vastasele, niikaua kui sa temaga teel oled, et vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik sind ei annaks sulase kätte ja sind ei pandaks vangi. Tõesti ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt, enne kui oled maksnud ära viimse veeringu!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus