• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

 

Kümmekond aastat tagasi, kui oli päevakorral Pärnu Eliisabeti kiriku välisilme parandamine krohvi ja värvi uuendamisega, tellis kogudus eksperthinnangu Rootsi ehitushooldusfirmalt Stroh Konsult.

2006. aastal valminud põhjalik aruanne muutis koguduse juhatuse seisukohti kirikuremondi mahu ja ajakava osas. Sellest peale on tegeletud mitmesuguste ettevalmistuste ja ka hädapäraste remonditöödega.

Kõige olulisem ja keerulisem on aga suurremondiks vajalike rahaliste vahendite leidmine, seepärast kutsume kõiki hea tahtega inimesi üles Pärnu Eliisabeti kiriku remonti toetama.

Kirikuhoone restaureerimiseks on vaja teostada järmised tööd:

I Katuse kapitaalremont, mille käigus remonditakse niiskusest kannatada saanud kandekonstruktsioonid ning laotakse kogu katus uuesti täislaudisele.

II Välisfassaadi kapitaalremont, mille käigus eemaldatakse täielikult nõukogude ajal kasutatud tsementkrohv ning krohvitakse ja värvitakse kogu hoone uuesti, kasutades vaid lubipõhiseid krohve ja värve.

III Akende ja sepiste restaureerimine. Nagu öeldud, on paljude kõige hädapärasemate töödega viimaste aastate jooksul juba tegeletud, aga suurem osa on veel ees.

Hinnanguliselt võib Pärnu Eliisabeti kiriku restaureerimiseks vajalik rahasumma olla 1,5-2 miljonit eurot. Seepärast on iga annetus äärmiselt tähtis ja tänuväärne.

Annetuse saab teha kirikus, koguduse kantseleis või ülekandega Pärnu Eliisabeti koguduse arvele EE111010902000838001 SEB pangas.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus