• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Johannese 3:13-18

Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!

Graduale Psalm 120:1-2; 7:2

Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja Tema vastas mulle.
Issand, vabasta mu hing valetajaist huultest ja petisest keelest!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin pelgupaika,
päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest!
Halleluuja.

Luuka 14:16-24

Neil päevil rääkis Jeesus variseridele selle tähendamissõna: Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis! Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind! Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind! Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid! Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja sunni sisse astuma, et minu koda saaks täis! Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 1:1-7

Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtest, ja vend Timoteos Korintoses olevale Jumala kogudusele ja kõigile pühadele kogu Ahhaias. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige troosti Jumal, kes meid trööstib kõigis meie viletsusis, et meie võime trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, troostiga, millega Jumal meid endid trööstib. Sest otsekui Kristuse kannatamisi tuleb rohkesti meie peale, nõndasamuti tuleb meile rohkesti ka troosti Kristuse kaudu. Olgu meil nüüd viletsust, siis sünnib see teie trööstimiseks ja päästmiseks; või kui saame troosti, siis sünnib seegi teie trööstimiseks ja see teostub samade kannatamiste kandmiseks, mida meiegi kannatame; ja meie lootus teie kohta on kindel, sest me teame, et otsekui teil on osa kannatustest, nõnda on teil osa ka troostist.

Graduale Psalm 34:2-9

Maitske ja vaadake, et Issand on hea!
Ma tänan Issandat igal ajal, alati on Tema kiitus minu suus!
Issandast kiitleb mu hing! Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad!
Ülistage Issandat ühes minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks Tema nimi!
Ma otsisin Issandat ja Tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest!
Kes Tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada!
Siin see hädaline hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigest ta kitsikusest!
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad!
Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes Tema juures pelgupaika otsib!
Maitske ja vaadake, et Issand on hea!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:12

Halleluuja. Halleluuja.
Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas!
Halleluuja.

Matteuse 5:1-12

Nähes rahvahulki, läks Jeesus üles mäele. Ja kui Ta oli maha istunud, tulid Ta jüngrid Tema juurde. Ja Ta avas oma suu, õpetas neid ning ütles: Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kelledel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid. 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus