• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Jaakobuse 1:12; Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:7

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu.
Halleluuja.
Issand armastas teda, rõõmustas teda iluehtega ja pani temale selga aukuue.
Halleluuja.

Matteuse 19:27-29

Neil päevil ütles Peetrus Jeesusele: Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud Sulle. Mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile: Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud: uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 20:28-38

Neil päevil ütles Paulus Efesose kogudusevanematele: Pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille Ta on saanud iseenese vere läbi. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma kolm aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisarsilmil igaühte manitsemast. Ja nüüd annan ma teid Jumala ja Tema armusõna hooleks; Temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas. Kellegi hõbedat ega kulda ega riideid ei ole ma himustanud. Te teate ise, et nende kätega olen ma teeninud endale ja oma kaaslastele seda, mis tarvilik. Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles Issanda Jeesuse sõnu, mis Ta on öelnud: Õndsam on anda kui võtta! Ja kui ta seda oli öelnud, laskus ta põlvili ja palvetas koos nende kõikidega. Siis puhkesid kõik valjusti nutma ja kallistasid Paulust ning andsid talle suud. Kõige rohkem tegi neile haiget see, mis ta oli öelnud, et nad ei saavat enam kunagi tema palet näha. Siis nad saatsid ta laevale.

Graduale Psalm 68:29-30.32-36

Laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust!
Sinu Jumal seadis sulle võimuse.
Kinnita, Jumal, mis Sa meie heaks oled teinud!
Sinu Jeruusalemma templi pärast toogu kuningad Sulle ande!
Suured isandad tulevad Egiptusest, Etioopia sirutab rutuga oma käed Jumala poole.
Teie, ilmamaa kuningriigid, laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust,
Temale, kes sõidab taevaste taevas, mis on muistsest ajast!
Ennäe, Tema annab kuulda oma häält, võimsat häält.
Andke Jumalale võimus! Tema kõrgus on Iisraeli üle ja Tema võimus pilvedes.
Kardetav oled Sina, Jumal, oma pühast paigast, Iisraeli Jumal;
Tema, kes annab võimu ja tugevust rahvale. Tänu olgu Jumalale!
Laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 17:17

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu Sõna on tõde – pühitse meid oma tões!
Halleluuja.

Johannese 17:1. 6.11-19

Neil päevil tõstis Jeesus oma silmad taeva poole ja palvetas: Isa, ma olen teatavaks teinud Sinu nime inimestele, keda Sina mulle oled andnud maailmast. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille Sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie! Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid Sinu nimes, mille Sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et Kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma Sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile Sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et Sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et Sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões: Sinu sõna on tõde! Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus