• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 4:7-11

Mu armsad, olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Graduale Psalm 47:9; Johannese 14:18.28

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.
Halleluuja.
Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde, küll te siis rõõmustate.
Halleluuja.

Johannese 15:26-27; 16:1-4

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust. Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei Isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 22:30; 23:6-11

Neil päevil,  kui ülempealik soovis selgemalt teada saada, milles juudid Paulust süüdistavad, päästis ta Pauluse ahelatest valla ja käskis ülempreestreid ja kogu Suurkohtu kokku tulla ning viis Pauluse nende ette. Kuna Paulus teadis, et osa neist oli sadusere ja teine osa varisere, siis ta hüüdis Suurkohtus: Mehed-vennad, mina olen variser, variseri poeg. Minu üle mõistetakse kohut lootuse ja surnute ülestõusmise pärast! Aga niipea, kui ta seda oli öelnud, tõusis variseride ja saduseride vahel tüli ja koosolek jagunes kaheks. Sest saduserid ütlevad, et ülestõusmist ja ingleid ja vaime ei olevatki, variserid tunnistavad aga neid kõiki. Siis tekkis suur lärm ja mõned kirjatundjad variseride poolelt tõusid ja vaidlesid ägedalt ning ütlesid: Meie ei leia midagi paha selles inimeses. Võib-olla ongi vaim või ingel temaga rääkinud. Aga kui tüli läks suureks, kartis ülempealik, et nad Pauluse lõhki rebivad, ja käskis sõjaväel alla minna, et Paulus nende keskelt ära võtta ja kindlusse viia. Aga järgmisel ööl seisis Issand ta juures ning ütles: Ole julge! Nagu sa minust oled tunnistanud Jeruusalemmas, nõnda pead sa tunnistama ka Roomas!

Graduale Psalm 16:1.2.5.7-11

Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!
Ma ütlesin Issandale: Sina oled mu Issand, ei mul ole head ilma Sinuta.
Issand on mu põllu- ja mu karikaosa; Sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud.
Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud; isegi öösiti manitsevad mind mu neerud.
Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest Tema on mu paremal pool.
Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada.
Sest Sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist.
Sina annad mulle teada elu teeraja.
Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 17:21

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Ma palun, et kõik oleksid üks, nii nagu Sina, Isa, minus ja mina Sinus,
et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et Sina oled minu läkitanud.

Halleluuja.

Johannese 17:1.20-26

Neil päevil tõstis Jeesus oma silmad taeva poole ja ütles: Ma ei palu üksnes nende eest siin, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu Sina, Isa, minus ja mina Sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et Sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille Sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: mina neis ja Sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et Sina oled minu läkitanud ja et Sa oled armastanud neid, nii nagu Sa oled armastanud mind. Isa, ma tahan, et ka need, keda Sa mulle oled andnud, oleksid minuga seal, kus mina olen, et nad näeksid mu kirkust, mille Sa oled andnud mulle, sest Sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Õige Isa, maailm ei ole Sind tundnud, aga mina tundsin Sind ning need siin tunnevad, et Sina oled minu läkitanud. Ja ma olen neile andnud teada Sinu nime ja annan teada seda, et armastus, millega Sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus