• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

1. Peetruse 5:1-4.10-11

Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis, kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Graduale Matteuse 16:18; Psalm 45:17-18

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku.
Halleluuja.
Sa sead nad vürstideks kogu maal; ma teen Su nime kuulsaks põlvest põlve, Issand!
Halleluuja.

Matteuse 16:13-19

Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis Ta oma jüngritelt: Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat? Aga nemad kostsid: Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist. Tema küsis neilt: Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis: Sina oled Messias, elava Jumala Poeg. Jeesus vastas talle: Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle: sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 20:17-27

Neil päevil saatis Paulus Mileetosest sõna Efesosse ja kutsus kogudusevanemad enese juurde. Kui need tema juurde jõudsid, ütles Paulus neile: Te teate, kuidas alates esimesest päevast, mil ma Aasiasse tulin, ma kogu selle aja teie juures olen käitunud, teenides Issandat kõige alandlikkusega ja pisaratega ja katsumustega, mis mind tabasid juutide salasepitsuste tõttu, kuidas ma ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda. Ma tunnistasin nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie Issandasse Jeesusesse. Ja nüüd, vaata, ma lähen vaimus seotuna Jeruusalemma, teadmata, mis mulle seal võib juhtuda peale selle, mida Püha Vaim mulle igas linnas tunnistab, et mind ootavad ahelad ja viletsused. Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Ja nüüd, vaata, ma tean, et mitte keegi teist, kelle keskel käies ma olen kuulutanud Jumala riigist, ei saa enam kunagi näha minu palet. Seepärast ma tunnistan teile tänasel päeval, et mina olen puhas kõikide verest! Sest ma ei ole midagi teie eest salajas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist.

Graduale Psalm 68:10-11.20-21.33

Laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust!
Rikkalikku vihma kallad Sina, Jumal, oma pärisosale, ja Sa kosutad närbunut.
Sinu loodud asuvad seal; Sina, Jumal, kinnitad oma headusega viletsat.
Tänu olgu Issandale! Päevast päeva kannab meie koormat Jumal, kes on meie pääste.
See Jumal on meie pääste Jumal! Jumal, meie Issand, toob välja surmastki!
Laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:16

Halleluuja. Halleluuja.
Issand: Ja ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja, et Tema oleks teiega igavesti.
Halleluuja.

Johannese 17:1-11

Neil päevil tõstis Jeesus oma silmad taeva poole ja ütles: Isa, tund on tulnud, kirgasta oma Poega, et ka Poeg kirgastaks Sind, nagu Sina oled Talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et Ta annaks igavese elu igaühele, keda Sina Talle oled andnud. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid Sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud. Mina olen Sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille Sa mulle andsid teha, ja nüüd kirgasta ka Sina, Isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist Sinu juures! Ma olen teatavaks teinud Sinu nime inimestele, keda Sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid Sinu omad, ja Sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud Sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis Sina oled andnud mulle, on Sinu juurest, sest need sõnad, mis Sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit Sinu juurest, ning uskunud, et Sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda Sina oled mulle andnud, sest nad on Sinu omad. Ja kõik minu oma on Sinu oma ja Sinu oma on minu oma, ning mina olen kirgastatud nendes. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen Sinu juurde.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus