• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Jaakobuse 1:12; Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:7 

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu.
Halleluuja. 
Issand armastas teda, rõõmustas teda iluehtega ja pani temale selga aukuue.
Halleluuja.

Matteuse 18:1-5

Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: Kes küll on suurim taevariigis? Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles: Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu.

 

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 18:9-18

Pauluse Korintoses olles ütles Issand ütles Talle öösel nägemuses: Ära karda, vaid räägi ja ära ole vait! Sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast siin linnas. Siis ta peatus seal ühe aasta ja kuus kuud, õpetades nende seas Jumala sõna. Aga kui Gallio oli Ahhaia maavalitseja, tõusid juudid üksmeelselt Pauluse vastu, viisid ta kohtujärje ette ja ütlesid: Tema meelitab inimesi Jumalat teenima Moosese Seaduse vastaselt. Aga kui Paulus tahtis oma suu avada, lausus Gallio juutidele: Kui see oleks mõni ebaõiglus või kuritöö, oh juudid, siis ma peaksin muidugi teie kaebuse ära kuulama. Aga kui need on vaidlusküsimused õpetuse ja nimede ja teie Seaduse pärast, siis katsuge ise toime tulla. Neis asjus ei taha mina olla kohtumõistja. Ja ta ajas nad ära kohtujärje eest. Aga nemad kõik haarasid kinni sünagoogi ülemast Soostenesest ja peksid teda kohtujärje ees. Gallio ei hoolinud aga sellest vähimatki. Paulus jäi sinna veel mitmeks päevaks. Siis ta jättis vennad jumalaga ja purjetas koos Priskilla ja Akvilaga Süüriasse. Kenkreas oli ta lasknud oma juuksed maha lõigata, sest ta oli andnud tõotuse.

Graduale Psalm 47:2-8

Jumal on kogu ilmamaa kuningas!
Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, Ta on kogu ilmamaa suur kuningas.
Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla.
Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse.
Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.
Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust!
Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!
Jumal on kogu ilmamaa kuningas.

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 24:46.26

Halleluuja. Halleluuja.
Kristus pidi kannatama ja surnuist üles tõusma ning nõnda oma kirkusesse minema.
Halleluuja.

Johannese 16:20-23

Jeesus ütles oma jüngritele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus