• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44-45 valikuliselt

Vaata, see on suur ülempreester, kes oma eluajal meeldis Issandale ja leiti olevat täiesti õige, viha ajal sai ta lunahinnaks. Ei leidu temaga sarnast, ta pidas kinni Kõigekõrgema Seadusest ja astus Temaga lepingusse. Ta kinnitas temaga lepingu ja talle on vandega kinnitatud, et rahvaid õnnistatakse tema soo nimel, et ta tehakse paljuks, et ta järeltulijad tõstetakse kõrgele nagu taevatähed. Nõnda on kinnitatud õnnistus ja leping, mis jääb tema pea peale. Issand märkis ta oma õnnistusega ja andis talle pärandi. Ja Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas talle oma auhiilgust. Ta tegi temaga igavese lepingu ja andis temale rahva preestriameti, et ta teeniks Issandat, oleks preestriks ja õnnistaks Tema rahvast tema nimel; tooma Issandale ohvrit: suitsutusohvrit ja healõhnalist mälestusohvrit lepituseks oma rahva eest.

Graduale Psalm 110:4

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi!
Halleluuja.
See on preester, kelle Issand on krooninud.
Halleluuja.

Matteuse 25:14-23

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis. Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde. Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles: Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti! Ta isand lausus talle: Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole! Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti! Ta isand lausus talle: Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!

 

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 18:23-28

Pärast seda, kui Paulus oli mõnda aega viibinud Antiookias, läks ta ära ja käis järjest läbi Galaatia maakonna ja Früügia, kinnitades kõiki jüngreid. Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandriast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja, tuli Efesosse. Teda oli õpetatud tundma Issanda teed ja vaimult keevalisena ta rääkis ja õpetas täpselt Jeesusest, aga teadis ainult Johannese ristimist. Tema hakkas siis julgesti sünagoogis kõnelema. Kui aga Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. Aga kui ta tahtis minna Ahhaiasse, kirjutasid vennad teda julgustades jüngritele, et nad ta vastu võtaksid. Kui Apollos sinna jõudis, siis ta tõi palju kasu neile, kes olid hakanud uskuma armu läbi. Sest ta kummutas osavalt juutide väited, näidates avalikult Pühakirjast, et Jeesus on Messias.

Graduale Psalm 47:2-3.8-10

Issand, Sina oled Kuningas üle kogu ilmamaa!
Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, Ta on kogu ilmamaa suur kuningas.
Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge Temale kiituslaulu!
Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.
Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde.
Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, Tema on väga ülendatud.
Issand, Sina oled Kuningas üle kogu ilmamaa!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 16:28

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud maailma, taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde.
Halleluuja.

Johannese 16:23-28

Jeesus ütles oma jüngritele:Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: mida te iganes palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile Isast avalikult. Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle teile, et mina palun Isa teie eest, sest Isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud maailma, taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus