• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Apostlite teod 1:1-11

Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas kuni selle päevani, mil Ta võeti üles taevasse pärast seda, kui Ta apostlitele, keda Ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. Neile Ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas Ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid Temalt need, kes olid kokku tulnud: Issand, kas Sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Tema aga ütles neile: Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti Ta nende nähes üles ja pilv varjas Ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid Tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat.

Graduale Psalm 47:6; 68:18-19

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.
Halleluuja.
Issand tuli Siinailt pühamusse. Sa läksid üles kõrgesse ja võtsid vangihulga saagiks.
Halleluuja.

Markuse 16:14-20

Neil päevil näitas Jeesus end viimaks neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid Teda näinud pärast Tema ülestõusmist. Ja Jeesus ütles neile: Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Kui Issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti Ta üles taevasse ja Ta istus Jumala paremale käele. Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.

 

 

UUS LUGEMISKAVA

Apostlite teod 1:1-11

Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas kuni selle päevani, mil Ta võeti üles taevasse pärast seda, kui Ta apostlitele, keda Ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. Neile Ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas Ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid Temalt need, kes olid kokku tulnud: Issand, kas Sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Tema aga ütles neile: Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti Ta nende nähes üles ja pilv varjas Ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid Tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat.

Graduale Psalm 47:2-9

Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.
Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, Ta on kogu ilmamaa suur kuningas.
Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla.
Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse.
Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.
Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust!
Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!
Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!
Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.
Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.

Efeslastele 1:17-23

Vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu Tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on Tema kutsumises, milline on Tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on Tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume Tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui Ta Tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul, ja Ta alistas Tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on Tema ihu, Tema täius, kes täidab kõik kõiges.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 28:19-20

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Halleluuja.

Matteuse 28:16-20

Neil päevil läksid need üksteist jüngrit Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad Teda nägid, kummardasid nad Teda, mõned olid aga kahevahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus