• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Efeslastele 4:7-13

Vennad, igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Seepärast ütleb Kiri: Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangiviidud vangidena kaasa, ning on andnud inimestele ande. Aga see, et Ta on läinud üles, mis on see muud, kui et Ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse? Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda.

Graduale Johannese 16:28

Halleluuja. Halleluuja.
Kristus on üles tõusnud ja valgustanud meid, keda Ta on oma verega lunastanud.
Halleluuja.
Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud maailma, taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde.
Halleluuja.

Johannese 17:1-11

Neil päevil tõstis Jeesus oma silmad taeva poole ja ütles: Isa, tund on tulnud, kirgasta oma Poega, et ka Poeg kirgastaks Sind, nagu Sina oled Talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et Ta annaks igavese elu igaühele, keda Sina Talle oled andnud. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid Sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud. Mina olen Sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille Sa mulle andsid teha, ja nüüd kirgasta ka Sina, Isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist Sinu juures! Ma olen teatavaks teinud Sinu nime inimestele, keda Sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid Sinu omad, ja Sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud Sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis Sina oled andnud mulle, on Sinu juurest, sest need sõnad, mis Sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit Sinu juurest, ning uskunud, et Sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda Sina oled mulle andnud, sest nad on Sinu omad. Ja kõik minu oma on Sinu oma ja Sinu oma on minu oma, ning mina olen kirgastatud nendes. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen Sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille Sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie!

 

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 17:15.22-18:1

Neil päevil viisid Pauluse saatjad ta Ateenani ja läksid ise ära, kui nad olid saanud Siilase ja Timoteose jaoks käsu, et need võimalikult ruttu tuleksid Pauluse juurde. Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles: Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud, sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud: Tundmatule Jumalale. Keda teie nüüd kui tundmatut teenite, Teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks Tal midagi vaja – Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Tema on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid Teda käega katsuda ja leida, kuigi Tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest Tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: Sest ka meie oleme Tema sugu. Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohi me arvata, et jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib Ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. Sest Ta on seadnud ühe päeva, mil Ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle Ta on määranud, ja Ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on Tema üles äratanud surnuist. Kuuldes surnute ülestõusmisest, hakkasid mõned pilkama, teised aga ütlesid: Me tahame sinult selle kohta veel teinegi kord kuulda. Nõnda läks Paulus nende keskelt ära. Aga mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks, nende seas ka Areopaagi liige Dionüüsios, ja üks naine, Damaris nimi, ja teisigi koos nendega. Pärast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse. 

Graduale Psalm 148:1-2.11-12.13-14 

Issanda aulisus ulatub üle maa ja taeva!
Kiitke Issandat taevastest, kiitke Teda ülal kõrgustes!
Kiitke Teda, kõik tema inglid! Kiitke Teda, kõik Tema väehulgad!
Ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud,
vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;
ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega!
Kiitku nad Issanda nime, sest Tema nimi üksi on kõrge;
Tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!
Ja Tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele,
kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on Tema lähedal.
Issanda aulisus ulatub üle maa ja taeva!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:16

Halleluuja. Halleluuja.
Issand: Ja ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja, et Tema oleks teiega igavesti.
Halleluuja.

Johannese 16:12-15

Jeesus ütles oma jüngritele: Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse, sest Tema ei räägi iseenesest, vaid Ta räägib, mida kuuleb, ja Ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest Ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et Ta võtab minu omast ja kuulutab teile.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus