• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Saalomoni Tarkuseraamat 5:1-5

Õige astub suure julgusega oma rõhujate ja teiste ette, kes tema hädast ei hoolinud. Seda nähes nad värisevad kohutavas hirmus ja jahmuvad tema ootamatu päästmise pärast. Kahetsedes räägivad nad omavahel, ohkavad hingeahastuses ja ütlevad: See on see, keda me kunagi naeruks panime ja kes oli meile sõimusõnaks. Meie, meeletud, pidasime tema elu hulluseks ja tema surma häbistavaks. Kuidas küll teda on arvatud Jumala laste hulka ja miks on tema pärand püha rahva keskel!

Graduale

Halleluuja. Halleluuja.
See on tõeline vennaarmastus, mis on saanud võitu maailma kurjusest: nad on järginud Kristust ning pärinud taevase kirkuse kuningriigi
Halleluuja.
Sind kiidab hiilgav märtrite vägi, Issand.
Halleluuja.

Johannese 4:46-53

Neil päevil tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus Ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta Tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle: Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles Talle: Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb! Jeesus ütles talle: Mine, sinu poeg elab! Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et tema laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle: Eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud: Sinu poeg elab! Ja ta uskus, samuti kogu tema pere.

 

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 16:22-34

Neil päevil tõusis rahvahulk Filippis Pauluse ja Siilase vastu. Võimukandjad kiskusid rõivad nende seljast ja käskisid neid keppidega peksta. Ja kui nad olid neile palju hoope andnud, heitsid nad apostlid vangi ja käskisid vangivalvurit neid hoolsalt valvata. Niisuguse range käsu saanud, heitis valvur nad sisemisse vangikongi ja pani nende jalad pakku. Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid. Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. Kui nüüd vangivalvur unest ärkas ja nägi vanglaukse lahti olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis end tappa, arvates, et vangid on põgenenud. Paulus hüüdis aga valju häälega: Ära tee enesele kurja, sest me kõik oleme siin! Siis palus valvur tuld, tormas sisse ja heitis värisedes Pauluse ja Siilase ette maha, tõi nad välja ning ütles: Isandad, mis ma pean tegema, et pääseda? Aga nemad ütlesid: Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere! Ja nad rääkisid Issanda sõna temale ja kõigile, kes olid tema kojas. Ja vangivalvur võttis nad tollel öötunnil enda juurde ja pesi nende haavad. Ning otsekohe ristiti tema ja kõik ta omaksed. Siis ta viis nad oma kotta, kattis neile laua ja oli ülirõõmus, et ta kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse.

Graduale Psalm 138:1-3.7-8

Issand, Sinu parem käsi aitab mind.
Ma tänan Sind kõigest oma südamest, jumalate ees ma mängin Sulle!
Ma kummardan Su püha templi poole ja tänan Su nime Su helduse ja ustavuse pärast;
sest suuremaks, kui on kõik Su kuulsus, oled Sa teinud oma tõotuse.
Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid Sa mulle;
Sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.
Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad Sina mind;
mu vaenlaste viha vastu Sa sirutad oma käe ja Su parem käsi aitab mind.
Issand viib mu asja lõpule. Issand, sinu heldus kestab igavesti!
Ära jäta maha oma kätetööd!
Issand, Sinu parem käsi aitab mind.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 16:7.13

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina saadan teie juurde Tõe Vaimu ja Tema juhib teid kogu tõesse.
Halleluuja.

Johannese 16:5-11

Jeesus ütles oma jüngritele: Nüüd ma lähen Tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei küsi minult: Kuhu Sa lähed? Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan Tema teie juurde. Ja kui Ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus