• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 8:12-17

Vennad, me oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järgi. Sest kui te liha järgi elate, siis te surete; aga kui te Vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve Vaimu, kelles me hüüame: Abba! Isa! Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad.

Graduale Psalm 31:3; 71:1; 48:2

Jumal, ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks!
Issand, Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära lase mind iialgi jääda häbisse!

Halleluuja. Halleluuja.
Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas Tema pühal mäel!
Halleluuja.

Luuka 16:1-9

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja, ja seda oli tema ees süüdistatud, nagu pillaks see tema vara. Ta kutsus tema ja ütles talle: Kuidas ma seda kuulen sinust? Tee aru oma majapidamisest, sest sa ei või enam maja pidada! Aga majapidaja mõtles iseeneses: Mis ma teen? Minu isand võtab mu käest majapidamise ära; kaevata ma ei jaksa, kerjata on mul häbi. Ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu võetaks nende kodadesse! Ja ta kutsus enda juurde igaühe oma isanda võlglasist ja ütles esimesele: Palju sul on võlgu minu isandaga? See ütles: Sada vaati õli! Tema ütles talle: Võta oma arveraamat, istu maha ning kirjuta kohe viiskümmend! Pärast ta ütles teisele: Aga palju on sinul võlgu? Tema vastas: Sada vakka nisu! Ja ta ütles talle: Võta oma arveraamat ning kirjuta kaheksakümmend! Ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Ja mina ütlen teile: tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 40:16-21.34-38

Mooses tegi kõik nõnda, nagu Issand teda oli käskinud. Elamu püstitati teise aasta esimese kuu esimesel päeval. Mooses püstitas elamu: ta seadis selle jalad, paigutas lauad, asetas põiklatid ja pani sambad püsti. Ta laotas elamu peale telgi ja pani selle peale telgikatte, nagu Issand Moosest oli käskinud. Siis ta võttis tunnistuse ja pani selle laekasse, pistis kandekangid laeka külge ja pani lepituskaane laekale peale. Ta viis laeka elamusse, riputas eesriide varjuks ja varjas  tunnistuslaegast, nagu Issand Moosest oli käskinud. Siis pilv kattis kogudusetelgi ja Issanda auhiilgus täitis elamu. Isegi Mooses ei võinud minna kogudusetelki, sest pilv oli laskunud selle peale ja Issanda auhiilgus täitis elamu. Ja kõigil oma rännakuil läksid Iisraeli lapsed teele alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis. Aga kui pilv ei tõusnud üles, siis nad ei läinudki teele kuni selle päevani, mil see jälle üles tõusis. Jah, elamu peal oli päeval Issanda pilv, ja öösel oli selles tuli kogu Iisraeli soo nähes kõigil nende rännakuil.

Graduale Psalm 84:2-6.8.11

Kui armsad on Sinu hooned, Vägede Issand!
Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.
Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad:
Sinu altarid, Vägede Issand, mu kuningas ja mu Jumal!
Õndsad on need, kes elavad Sinu kojas; nad kiidavad Sind alati.
Õnnis on inimene, kelle tugevus on Sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
Sest üks päev Sinu õuedes on parem kui muid tuhat;
ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades.
Kui armsad on Sinu hooned, Vägede Issand!

Hüüd enne Evangeeliumi Apostlite teod 16:14

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, ava meie süda, et me paneksime tähele Sinu Poja Sõna.
Halleluuja.

Matteuse 13:47-52

Neil päevil rääkis Jeesus rahvale selle tähendamissõna: Veel on taevariik nooda sarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Kui noot sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema. Nõnda on ka selle ajastu lõpul: inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. – Kas te mõistate seda kõike? – Nad vastasid Talle: Jah. Siis Ta ütles neile: Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus