• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 2:1-7

Mu armas, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses! Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur! Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast. Mõtle sellele, mis ma ütlen! Küll Issand annab sulle arusaamist kõiges.

Graduale Psalm 119:52-53; 40:11; Jeesus Siiraki tarkuseraamat 49:2-3

Mul seisid meeles, Issand, Su seadused muistsest ajast ja ma sain troosti.
Tuline viha on mind haaranud õelate pärast, kes hülgavad Su Seaduse.
Su õiglust ma ei varjanud oma südames, Sinu ustavusest ja Su abist ma rääkisin.

Halleluuja. Halleluuja.
Temal oli õnne rahva pööramisega ja ta kõrvaldas paganlikud jäledused.
Ta pööras oma südame Issanda poole, jumalatute päevil süvendas jumalakartlikkust.
Halleluuja.

Luuka 10:1-9

Neil päevil määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel! Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: Rahu olgu sellele kojale! Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt! Ärge käige ühest majast teise! Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: Jumala riik on teie lähedal!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 34:29-35

Kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli tulles käes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kõneluse tõttu Issandaga. Kui Aaron ja kõik Iisraeli lapsed nägid Moosest, vaata, siis hiilgas tema palge nahk ja nad kartsid temale ligineda. Aga Mooses hüüdis neid; siis Aaron ja kõik koguduse ülemad tulid jälle tema juurde ja Mooses rääkis nendega. Seejärel kõik Iisraeli lapsed tulid lähedale ja ta käskis neid teha kõike, mida Issand temale oli öel­nud Siinai mäel. Kui Mooses oli lõpetanud nendega kõnelemise, siis ta pani katte oma näo ette. Ja iga kord, kui Mooses läks Issanda palge ette Temaga rääkima, pani ta katte ära kuni väljatulekuni; ja olles välja tulnud, rääkis ta Iisraeli lastele, mida oli kästud. Siis Iisraeli lapsed vaatasid Moosese palet, sest Moosese palge nahk hiilgas. Aga Mooses pani jälle katte oma näo ette, kuni ta läks sisse, et Is­sandaga rääkida.

Graduale Psalm 99:2.5-9

Püha on Issand, meie Jumal!
Issand on suur Siionis ja Ta on kõrge üle kõigi rahvaste.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage Tema jalgade järi ette: Tema on püha!
Mooses ja Aaron on Tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi Tema nime.
Nad hüüavad Issanda poole ja Tema vastab neile.
Pilvesambast Ta rääkis nendega. Nad hoidsid Tema tunnistusi ja määrusi, mis Ta neile oli andnud.
Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile;
Sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks ja maksab neile kätte nende tegude eest.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema püha mäe ette!
Sest püha on Issand, meie Jumal!
Püha on Issand, meie Jumal!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:15

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Ma olen nimetanud teid sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.
Halleluuja. 

Matteuse 13:44-46

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus