• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni ülemlaul 3:2-5; 8:6-7

Ma tõusen nüüd ja uitan linnas tänavail ja turgudel, otsin teda, keda mu hing armastab. Ma otsisin teda, aga ei leidnud. Vahid, kes uitavad linnas, leidsid minu. Kas olete näinud teda,  keda mu hing armastab? Vaevalt olin neist möödunud, kui ma leidsin tema,  keda mu hing armastab. Ma hoidsin teda kinni ega lasknud lahti, kuni olin ta viinud oma ema kotta, selle kambrisse, kes mind oma ihus oli kandnud. Ma vannutan teid, Jeruusalemma tütred, gasellide või aasa hirvede juures: ärge eksitage ega äratage armastust, enne kui see ise tahab! Pane mind pitseriks oma südamele, pitseriks oma käsivarrele! Sest armastus on tugev nagu surm, armukadedus julm nagu surmavald. Selle lõõsk on tulelõõsk, selle leegid Issanda leegid. Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Kui keegi annaks armastuse eest kõik oma koja vara, oleks ta tõesti naeruväärne!

Graduale Psalm 45:8.3

Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut, sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga.

Halleluuja. Halleluuja.
Arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.
Halleluuja.

Luuka 7:36-50

Neil päevil palus üks variseridest Jeesuse enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus Tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes Tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles Tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli Ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi: Kui Ta oleks prohvet, küll Ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes Teda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle: Siimon, mul on sulle midagi ütelda! Tema lausus: Räägi, Õpetaja! – Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast: üks oli võlgu viissada teenarit, teine viiskümmend. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas: Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle: Sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale: Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett, tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast, ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele Ta ütles: Sinu patud on sulle andeks antud! Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema: Kes on Tema, kes ka patte andeks annab? Aga Tema ütles naisele: Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 12:37-42

Neil päevil läksid Iisraeli lapsed Raamsesest teele Sukkotti, ligi kuussada tuhat jalameest, peale väetite laste. Ja ka hulk segarahvast läks koos nendega, ning lambaid, kitsi ja veiseid väga suur kari. Ja nad küpsetasid taignast, mis nad Egiptusest olid toonud, hapnemata leivakakkusid; see polnud ju hapnenud, sellepärast et nad Egiptusest välja aeti ja nad ei võinud viivitada, samuti mitte enestele teerooga valmistada. Iisraeli laste elamisaega, mis nad Egiptuses olid elanud, oli nelisada kolmkümmend aastat. Kui need nelisada kolmkümmend aastat lõppesid, siis just selsamal päeval sündis see, et kõik Issanda väehulgad läksid Egiptusemaalt välja. See oli valvamisöö Issandale, nende väljaviimiseks Egiptusemaalt; see on Issandale kuuluv öö, valvamiseks kõigile Iisraeli laste sugupõlvedele.

Graduale Psalm 136:1.23-24.10-12.13-15

Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti!
Teda, kes meid meelde tuletas meie alanduses, sest Tema heldus kestab igavesti,
ja vabastas meid meie vaenlaste käest, sest Tema heldus kestab igavesti;
Teda, kes lõi surnuks Egiptuse esmasündinud, sest Tema heldus kestab igavesti;
ja tõi Iisraeli nende keskelt välja, sest Tema heldus kestab igavesti;
vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega, sest Tema heldus kestab igavesti;
Teda, kes lõhestas Kõrkjamere kaheks, sest Tema heldus kestab igavesti;
ja laskis Iisraeli minna sealt läbi, sest Tema heldus kestab igavesti;
ja puistas vaarao ja tema väe Kõrkjamerre, sest Tema heldus kestab igavesti.
Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Korintlastele 5:19

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on Kristuses maailma enesega lepitanud ning on pannud meisse lepitussõna.
Halleluuja.

Matteuse 12:14-21

Neil päevil läksid variserid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et Ta tuleb hukata. Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus Ta sealt. Ja paljud läksid Temaga kaasa, ja Tema tegi nad kõik terveks. Ja Ta hoiatas neid, et nad ei teeks Teda tuntuks, et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma Vaimu Tema peale ja Ta kuulutab paganaile õigust. Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänavail keegi Ta häält, rudjutud roogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära, kuni Ta on õigusele võidu saatnud, ja paganad loodavad Tema nime peale.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus