• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 3:8-15

Mu armsad, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennaarmastajad, halastajad, alandlikud! Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust! Sest kes armastab elu ja näha häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast; ta pöördugu ära kurjast ning tehku head; ta otsigu rahu ja nõudku seda taga. Sest Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu! Ja kes peaks teile kurja tegema, kui te heategemises olete agarad? Aga kuigi te kannataksite õiguse pärast, siis olete ometi õndsad. Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege Issandat Kristust oma südameis.

Graduale Psalm 84:10.9; 21:1

Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma sulaste palet!
Issand, Vägede Jumal, võta kuulda oma sulaste palvet!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta Sinu abist!
Halleluuja.

Matteuse 5:20-24

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa!, ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla; aga kes iganes oma vennale ütleb Raka!, kuulub Suurkohtu alla; aga kes ütleb Sa jõle!, kuulub põrgutulle. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 32:23-33

Jaakob tõusis öösel üles ja võttis oma mõlemad naised ja mõlemad teenijad ja oma üksteist poega ja läks läbi Jabboki koolme. Ta võttis nad ja viis üle jõe, samuti viis ta üle, mis tal oli. Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. Aga kui see nägi, et Ta ei saanud võimust tema üle, siis Ta lõi tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui Ta heitles temaga. Ja mees ütles: Lase mind lahti, sest juba koidab! Aga tema vastas: Ei ma lase Sind mitte, kui Sa mind ei õnnista! Siis Ta küsis temalt: Mis su nimi on? Ja ta vastas: Jaakob. Seepeale ütles Tema: Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud! Siis küsis Jaakob ja ütles: Ütle nüüd mulle oma nimi! Aga Tema vastas: Miks sa mu nime küsid? Ja Ta õnnistas teda seal. Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles: Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing! Päike tõusis, kui ta puusast longates Penuelist edasi läks. Seepärast Iisraeli lapsed ei söö tänapäevani puusanärvi, mis on puusaliigese küljes, sest Ta oli löönud Jaakobi puusaliigest puusanärvi kohal.

Graduale Psalm 17:1-9.15

Issand, lase oma õiguses mul näha Sinu palet!
Kuule, Issand, mu õiget asja, pane tähele mu härrast hüüdmist, võta kuulda mu palvet, mis pole petiste huulte oma!
Sinu palge eest tulgu mulle õiglane otsus, Sinu silmad näevad, mis on õige!
Kui Sa katsud läbi mu südame, tuled öösel mind vaatama ja uurid mind – siis sa ei leia midagi.
Minu sammud hoidsid kinni Sinu jälgedest, minu jalad ei kõikunud.
Ma hüüan Sinu poole, sest Sina, Jumal, vastad mulle; pööra oma kõrv minu poole, kuule mu kõnet!
Osuta imeliselt oma heldust, Sa nende päästja, kes otsivad Sinu juures pelgupaika Su paremale käele vastupanijate eest!
Hoia mind nagu silmatera; oma tiibade varju alla peida mind õelate eest, kes mind rõhuvad.
Mina saan näha Sinu palet õiguses, saan täis Sinu palge paistusest, kui ma ärkan.
Issand, lase oma õiguses mul näha Sinu palet!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 10:14

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind.
Halleluuja.

Matteuse 9:32-38

Neil päevil toodi Jeesuse juurde tumm mees, kes oli kurjast vaimust vaevatud. Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima. Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid: Sellist asja ei ole Iisraelis iialgi nähtud! Variserid aga ütlesid: Ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil. Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. Aga rahvahulka nähes hakkas Tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. Siis Ta ütles oma jüngritele: Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus