• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Õpetussõnad 31:10-31

Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? Tema mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega. Ta on kaupmehe laevade sarnane: ta toob oma leiva kaugelt. Ta tõuseb, kui on alles öö, ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. Ta soovib põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe. Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks. Ta märkab, et ta tulemused on head: ei kustu öösel tema lamp. Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja tema pihud hoiavad kedervart. Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu tema perel on kahekordsed riided. Ta valmistab enesele vaipu, tema riietus on linane ja purpurpunane. Tema mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas. Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. Tema riided on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba. Tema pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks ja tema mees ülistab teda: Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik! Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt. Andke talle tema käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!

Graduale Psalm 124:7-8

Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja paelust.
Paelad läksid katki ja me pääsesime ära.

Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud taeva ja maa.

Halleluuja. Halleluuja. 
See on tõeline vennaarmastus, mis on saanud võitu maailma kurjusest:
nad on järginud Kristust ning pärinud taevase kirkuse kuningriigi.
Halleluuja.

Matteuse 12:46-50

Neil päevil, kui Jeesus rääkis rahvahulkadele, vaata, siis seisid Tema ema ja vennad väljas, otsides võimalust Temaga rääkida. Aga keegi ütles Talle: Vaata, Su ema ja Su vennad seisavad väljas ja tahavad Sinuga rääkida! Tema aga kostis teate toojale: Kes on mu ema ja kes on mu vennad? Ja sirutades käed jüngrite poole ütles Ta: Ennäe, mu ema ja mu vennad! Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 28:10-22

Neil päevil lahkus Jaakob Beer-Sebast ja läks Haarani poole. Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud; ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele peaaluseks ja heitis sinna paika magama. Ja ta nägi und, ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse, ja ennäe, Jumala inglid astusid sedamööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles: Mina olen Issand, su isa Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maapõrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku, põhja ja lõuna poole, ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud! Siis Jaakob ärkas unest ja ütles: Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda! Ja ta kartis ning ütles: Küll on see paik kardetav! See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav! Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele peaaluseks, ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel; enne aga oli selle linna nimi Luus. Ja Jaakob andis tõotuse, öeldes: Kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on Issand mulle Jumalaks, ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks.

Graduale Psalm 91:1-2.14-16

Sina oled mu Jumal, kelle peale ma loodan!
Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, 
see ütleb Issandale:
Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!
Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime.
Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures,
kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks.
Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet.
Sina oled mu Jumal, kelle peale ma loodan!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Timoteosele 1:10

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Päästja Jeesus Kristus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu.
Halleluuja.

Matteuse 9:18-26

Neil päevil, kui Jeesus kõneles, vaata, siis tuli üks ülem, kummardas Teda ja ütles: Mu tütar suri äsja, kuid tule, pane oma käsi tema peale, siis ta ärkab ellu! Ja Jeesus tõusis, läks temaga kaasa ja samuti Tema jüngrid. Ja vaata, üks naine, kes oli olnud veritõves kaksteist aastat, tuli Tema selja taha ja puudutas Tema kuue palistust, sest naine mõtles endamisi: Kui ma ainult saaksin puudutada Tema kuube, siis ma pääseksin! Aga Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes: Tütar, ole julge, sinu usk on su päästnud! Ja naine sai terveks selsamal hetkel. Kui Jeesus ülema majja jõudis ning nägi vilepuhujaid ja käratsevat rahvahulka, siis Ta ütles: Hoiduge eemale, tüdruk ei ole surnud, vaid magab! Aga nad naersid Tema üle. Ent kui rahvahulk oli välja aetud, läks Jeesus sisse, võttis tal käest kinni ja tüdruk ärkas üles. Ja kuuldus sellest levis üle kogu selle maa.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus