• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:1-6

Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele, kelle mälestus on õnnistuseks. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakute­ga ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis Ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale kä­sud oma rahva jaoks ja näitas temale pisut oma auhiilgusest. Tema ustavuse ja alandlik­kuse pärast Ta pühitses teda, valis tema kõigi inimeste hulgast, laskis tal kuulda oma häält ja viis ta tumedasse pilve. Ja palgest palgesse andis Ta temale käsud, elu ja tunnetuse seaduse.

Graduale Psalm 21:4-5, 92:13; Hoosea 14:6

Issand, Sa tulid temale vastu heade õn­nistustega; Sa panid temale pähe kuld­krooni.
Ta palus Sinult elu; Sina andsid talle pika ea igaveseks ja alatiseks.

Halleluuja. Halleluuja.
Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Halleluuja.

Matteuse 5:43-48

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! Aga mina ütlen teile: armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks – Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale! Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama? Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 41:55-57; 42:5-7.17-24

 

Kui kogu Egiptusemaa hakkas tundma nälga, siis rahvas kisendas vaarao poole leiva pärast; ja vaarao ütles kõigile egiptlastele: Minge Joosepi juurde! Mis tema teile ütleb, seda tehke! Ja nälg oli üle kogu maa ja Joosep avas kõik viljaaidad, mis olid nende juures, ning müüs egiptlastele vilja, sest nälg võttis Egiptusemaal võimust. Ja kõigist maadest tuldi Egiptusesse Joosepilt vilja ostma, sest nälg oli võtnud võimust kõigis maades. Ja Iisraeli pojad tulid vilja ostma teiste tulijate seltsis, sest Kaananimaal oli nälg. Joosep oli maal valitsejaks; tema müüs vilja kogu maa rahvale. Ja Joosepi vennad tulid ning kummardasid tema ette silmili maha. Kui Joosep nägi oma vendi, siis ta tundis nad ära, aga tegi ennast neile võõraks ja rääkis nendega karmilt ning küsis neilt: Kust te tulete? Ja nemad vastasid: Kaananimaalt, et leiba osta. Ja ta pani nad üheskoos kolmeks päevaks vahi alla. Ja kolmandal päeval ütles Joosep neile: Tehke seda, siis jääte elama! Mina olen jumalakartlik: kui olete ausad mehed, jäägu üks teie vendadest aheldatuna hoonesse, kus te olite vahi all, aga teised minge viige vilja näljahäda pärast teie kodudes ja tooge mu juurde oma noorim vend, siis saavad teie kõned tõeks ja te ei pea surema! Ja nad tegid nõnda. Ja nad ütlesid üksteisele: Me oleme tõesti süüdi oma venna pärast, kelle hinge kitsikust me nägime, kui ta palus meilt armu ja meie ei võtnud teda kuulda. Sellepärast on see kitsikus meile tulnud! Ja Ruuben vastas neile, öeldes: Eks ma rääkinud teile ja öelnud: Ärge tehke pattu poisi vastu! Aga teie ei kuulanud. Vaata, nüüd nõutaksegi tema verd! Aga nad ei teadnud, et Joosep seda mõistis, sest ta rääkis nendega tõlgi kaudu. Ja ta pöördus ära nende juurest ning nuttis; siis ta tuli tagasi nende juurde ja rääkis nendega ning võttis nende hulgast Siimeoni ja laskis tema nende silme ees vangistada.

Graduale Psalm 33:2-3.10-11.18-19.22

Issand, Sinu heldus olgu meie peal, nõnda nagu me ootame Sind!
Tänage Issandat kandlega; kümnekeelse naabliga mängige Talle!
Laulge Talle uus laul, helistage pillikeeli rõõmuhõisetega!
Issand ajab nurja paganate nõu, Tema teeb tühjaks rahvaste mõtted.
Issanda nõu püsib igavesti, Tema südame mõtted põlvest põlve.
Vaata, Issanda silm on nende peal, kes Teda kardavad ja Tema heldust ootavad,
et Tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal.
Issand, Sinu heldus olgu meie peal, nõnda nagu me ootame Sind!

Hüüd enne Evangeeliumi Markuse 1:15

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!
Halleluuja.

Matteuse 10:1-7

Neil päevil kutsus Jeesus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene mSiimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend, Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus, Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis. Jeesus läkitas välja need kaksteist, käskides neid: Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde! Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus