• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 3:8-15

Mu armsad, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennaarmastajad, halastajad, alandlikud! Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust! Sest kes armastab elu ja näha häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast; ta pöördugu ära kurjast ning tehku head; ta otsigu rahu ja nõudku seda taga. Sest Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu! Ja kes peaks teile kurja tegema, kui te heategemises olete agarad? Aga kuigi te kannataksite õiguse pärast, siis olete ometi õndsad. Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege Issandat Kristust oma südameis.

Graduale Psalm 84:10.9; 21:1

Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma sulaste palet!
Issand, Vägede Jumal, võta kuulda oma sulaste palvet!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta Sinu abist!
Halleluuja.

Matteuse 5:20-24

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa!, ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla; aga kes iganes oma vennale ütleb Raka!, kuulub Suurkohtu alla; aga kes ütleb Sa jõle!, kuulub põrgutulle. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and.

 

UUS LUGEMISKAVA

Sakarja 9:9-10

Nõnda ütleb Issand: Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Ta on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast, sõjaammudki hävitatakse. Ja Tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.

Graduale Psalm 145:1-2.8-11.13-14

Ma tõstan Sind kõrgeks, mu Jumal, Sa kuningas! Ja ma tänan Su nime ikka ja igavesti!
Iga päev ma tänan Sind ja kiidan Su nime ikka ja igavesti!
Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
Hea on Issand kõigile ja Tema halastus on üle kõigi Tema tegude.
Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind.
Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest.
Issand on ustav kõigis oma sõnades, täis heldust kõigis oma tegudes.
Issand toetab kõiki, kes on langemas, ja Tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud.
Ma tõstan Sind kõrgeks, mu Jumal, Sa kuningas!

Roomlastele 8:9.11-13

Vennad, teie ei ela lihas, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole Tema oma. Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab. Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte lihale, et peaksime liha järgi elama. Sest kui te liha järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:25

Halleluuja. Halleluuja.
Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa oled taevariigi saladused ilmutanud väetitele!
Halleluuja.

Matteuse 11:25-30

Tolsamal ajal ütles Jeesus: Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud Sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus