• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Õpetussõnad 31:10-31

Kes leiab tubli naise? Sest see on palju enam väärt kui pärlid! Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust! Kogu oma eluaja teeb ta temale head ja mitte kurja! Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega! Ta on kaupmehe laevade sarnane: ta toob oma leiva kaugelt! Ta tõuseb, kui on alles öö, ja annab oma perele rooga ning ümmardajaile tööd! Ta soovib põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe! Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks! Ta märkab, et ta tulemused on head: ei kustu öösel ta lamp! Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervart! Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed! Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu ta perel on kahekordsed riided! Ta valmistab enesele vaipu, ta riietus on linane ja purpurpunane! Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas! Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid! Ta riided on tugevad ja ilusad ja ta naerab homset päeva! Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus! Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba! Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks, ja ta mees ülistab teda: Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik! Võluvus on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt! Andke temale ta käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!

Graduale Psalm 45:3.5

Arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.
Tõe ja õiguse ning alandlikkuse pärast õpetab su parem käsi sulle kardetavaid tegusid.

Halleluuja. Halleluuja.
Oma au ja oma hiilgusega vööta ennast, oma hiilguses tungi edasi!
Halleluuja.

Matteuse 13:44-52

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinni kattis ja läks sealt ära rõõmsana selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Taas on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid, ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Taas on taevariik nooda sarnane, mis merre heideti ja kokku vedas kõiksugu kalu. Ja kui see täis sai, veeti ta randa, ja istuti maha ning koguti head astjatesse, aga halvad visati ära. Nõnda sünnib maailma-ajastu lõpul: inglid väljuvad ja eraldavad kurjad õigete hulgast ja heidavad nad tuleahju; seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Kas te olete aru saanud kõigest sellest? Nad ütlesid Temale: Jah! Siis Ta ütles neile: Seepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaisanda sarnane, kes toob esile oma tagavarast uut ja vana!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 27:1-5.15-29

Kui Iisak oli vanaks jäänud ja ta silmanägemine oli tuhmunud, siis ta kutsus Eesavi, oma vanema poja, ja ütles temale: Mu poeg! Ja see vastas temale: Siin ma olen! Ja ta ütles: Vaata, ma olen vanaks jäänud ega tea oma surmapäeva. Võta nüüd oma jahiriistad, nooletupp ja amb, mine väljale ja küti mulle mõni jahiloom! Valmista siis mulle maitsvat rooga, mida ma armastan, ja too mulle süüa, et mu hing sind õnnistaks, enne kui ma suren! Aga Rebeka kuulis, kui Iisak rääkis oma poja Eesaviga. Ja kui Eesav oli läinud väljale küttima ja jahisaaki tooma, siis Rebeka võttis oma vanema poja Eesavi parimad riided, mis olid ta juures kodus, ja pani need selga oma nooremale pojale Jaakobile. Tema käte ja sileda kaela ümber aga pani ta sikutallede nahad. Siis ta andis maitsva roa ja leiva, mille ta oli valmistanud, oma poja Jaakobi kätte, ja see läks oma isa juurde ning ütles: Mu isa! Ja tema vastas: Siin ma olen! Kumb sa oled, mu poeg? Ja Jaakob ütles oma isale: Mina olen Eesav, sinu esmasündinu! Ma tegin, nagu sa mind käskisid. Tõuse, istu ja söö mu jahisaaki, et su hing mind õnnistaks! Aga Iisak küsis oma pojalt: Kuidas sa nii kähku leidsid, mu poeg? Ja tema vastas: Issand, sinu Jumal, saatis mulle ette. Siis Iisak ütles Jaakobile: Tule ometi ligemale, et ma sind käega katsun, mu poeg, kas sa oled mu poeg Eesav või mitte? Ja Jaakob astus oma isa Iisaki juurde, ja tema katsus teda käega ning ütles: Hääl on Jaakobi hääl, aga käed on Eesavi käed! Ja ta ei tundnud teda ära, sest tema käed olid karused nagu ta venna Eesavi käed; ja ta õnnistas teda. Ta küsis veel kord: Kas sa oled tõesti mu poeg Eesav? Ja ta vastas: Olen! Siis ta ütles: Ulata mulle ja ma söön oma poja jahisaaki, et mu hing sind õnnistaks! Ja ta ulatas temale selle, ja ta sõi; ja ta tõi temale veini, ja ta jõi. Seejärel ütles ta isa Iisak temale: Tule nüüd ligemale ja anna mulle suud, mu poeg! Ja ta astus ligi ning andis temale suud; siis ta tundis tema riiete lõhna ja ta õnnistas teda ning ütles: Näe, mu poja lõhn – otsekui välja lõhn, mida Issand on õnnistanud! Jumal andku sulle taeva kastet ja maa rammu, ning külluses vilja ja veini! Rahvad orjaku sind, rahvahõimud kummardagu sind! Ole oma vendade isand, su ema pojad kummardagu sind! Neetud olgu, kes sind neab, õnnistatud, kes sind õnnistab!

Graduale Psalm 135:1-6

Kiitke Issandat, sest Issand on hea!
Kiitke Issanda nime, kiitke teie, Issanda sulased,
kes seisate Issanda kojas, meie Jumala koja õuedel!
Kiitke Issandat, sest Issand on hea; mängige Tema nimele, sest see on kaunis!
Sest Issand on valinud enesele Jaakobi, omandiks võtnud Iisraeli.
Sest mina tean, et Issand on suur ja meie Issand on suurem kui kõik jumalad.
Kõik, mis Issandale meeldib, teeb Ta taevas ja maa peal,
meredes ja kõigis mere sügavikes.
Kiitke Issandat, sest Issand on hea!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 10:27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle.
Halleluuja.

Matteuse 9:14-17

Neil päevil tulid Jeesuse juurde Ristija Johannese jüngrid ja küsisid: Miks meie ja variserid paastume, Sinu jüngrid aga ei paastu? Ja Jeesus ütles neile: Ega peiupoisid või leinata sel ajal, kui peigmees on nende juures! Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad! Aga keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, sest paik rebeneks küljest ja käristaks augu veel suuremaks. Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid muutuksid kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse, ja siis säilivad mõlemad.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus