• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Timoteosele 4:8-16

Mu armas,  jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus. See sõna on ustav ja väärib igati vastuvõtmist: selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste, iseäranis usklike Päästja. Seda käsi ja õpeta! Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses! Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen! Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale! Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile! Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima; kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.

Graduale Filiplastele 1:8-11

Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõiki igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega.
Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises
olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani.

Halleluuja. Halleluuja.
Olge täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks.
Halleluuja.

Markuse 10:15-21

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Ja Ta kaisutas lapsi ja õnnistas neid, pannes käed nende peale. Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi Tema juurde ja küsis Talt Tema ette põlvili heites: Hea Õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus aga ütles talle: Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks – Jumal. Käske sa tead: ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema! Tema aga lausus Talle: Õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates. Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 21:5.8-20

Aabraham oli sada aastat vana, kui ta poeg Iisak temale sündis. Laps kasvas ja võõrutati; ja Aabraham tegi suure peo Iisaki võõrutamispäeval. Kui Saara nägi mängimas egiptlanna Haagari poega, kelle see Aabrahamile oli ilmale toonud, siis ta ütles Aabrahamile: Kihuta minema see teenija ja tema poeg, sest selle teenija poeg ei või pärida koos minu poja Iisakiga! See kõne aga oli Aabrahami silmis ta poja kohta väga paha. Aga Jumal ütles Aabrahamile: Ärgu olgu see su silmis paha ei poisi ega su teenija kohta. Kõiges, mis Saara sulle ütleb, kuula ta sõna, sest Iisakist loetakse sinu sugu! Aga ka teenija poja teen ma rahvaks, sest ta on ju sinu järeltulija. Ja Aabraham tõusis hommikul vara, võttis leiva ja veelähkri ning andis Haagarile, pannes need temale selga, samuti lapse ja saatis ta minema. Ja tema läks ning eksles Beer-Seba kõrbes. Kui vesi lähkrist lõppes, siis ta jättis lapse ühe põõsa alla ja läks ning istus temaga kohastikku, ammulaske kauguses, sest ta ütles: Ma ei või näha lapse surma! Nõnda ta istus temaga kohastikku, tõstis häält ja nuttis. Aga Jumal kuulis poisi häält ja Jumala ingel hüüdis taevast Haagarit ning ütles temale: Mis sul viga on, Haagar? Ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. Tõuse, tõsta poiss üles ja võta ta käekõrvale, sest ma tahan temast teha suure rahva! Ja Jumal tegi ta silmad lahti, nõnda et ta nägi ühte veekaevu; ta läks ning täitis lähkri veega ja andis poisile juua. Ja Jumal oli poisiga; ta kasvas ja elas kõrbes, ja temast sai ammukütt.

Graduale Psalm 34:7-8.10-13

Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis.
Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad.
Kartke Issandat, teie, Tema pühad! Sest neil, kes Teda kardavad, ei ole millestki puudust.
Noored lõvidki väsivad ja on näljas; aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head.
Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust!
Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve.
Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis.

Hüüd enne Evangeeliumi Jaakobuse 1:18

Halleluuja. Halleluuja.
Isa on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili Tema loodute seas.
Halleluuja.

Matteuse 8:28-34

Neil päevil, kui Jeesus jõudis vastaskaldale gadaralaste maale, juhtus Talle vastu kaks hauakambreist tulnud kurjast vaimust vaevatut, kes olid hirmsad ja väga ohtlikud, nii et keegi ei saanud käia seda teed. Ja vaata, need karjusid: Mis on meil Sinuga asja, Sa Jumala Poeg? Kas Sa oled tulnud meid enneaegu piinama? Aga tükk maad neist eemal oli suur seakari söömas. Kurjad vaimud palusid siis Teda: Kui Sa meid välja ajad, siis läkita meid seakarja sisse! Ja Ta ütles neile: Minge! Siis need tulid välja ja läksid sigade sisse. Ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve ja uppus. Karjased aga põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid kõike ning kurjast vaimust vaevatute lugu. Ja vaata, kogu linn tuli välja Jeesusele vastu. Ja Teda nähes nad palusid, et Ta lahkuks nende paikkonnast. 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus