• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44:10-15

Nad olid õnnistatud mehed, kelle voorusi ei ole unustatud. Nende sooga säilib hea pärand, mis neist põlvneb. Nende järeltulijad peavad lepingut ja nende tõttu nende lapsed. Nende sugu jääb igavesti ja nende au ei kustutata. Nende ihud on rahus maetud ja nende nimi elab põlvest põlve. Rahvad jutustavad nende tarkusest ja kogudus kuulutab nende kuulsust.

Graduale Psalm 133:1-3

Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka üheskoos elavad!
See on nagu hea õli pea peal, mis jookseb maha habemesse, Aaroni habemesse.

Halleluuja. Halleluuja. 
See on tõeline vennaarmastus, mis on saanud võitu maailma kurjusest:
nad on järginud Kristust ning pärinud taevase kirkuse kuningriigi.
Halleluuja.

Luuka 12:1-8

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Hoiduge variseride haputaigna, see on silmakirjalikkuse eest! Ei ole midagi varjatud, mis ei tuleks ilmsiks, ega ole midagi salajas, mida ei saadaks teada. Sellepärast peab kõike, mida te ütlete pimedas, kuuldama valges; ja mida te üksteise kõrva räägite kambrites, seda peab kuulutatama katustelt! Aga ma ütlen teile, oma sõpradele: ärge kartke neid, kes tapavad ihu ja pärast ei saa rohkem midagi teha. Ent ma näitan teile, keda teil tuleb karta: kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Tõesti, ma ütlen teile, teda kartke! Eks viis varblast müüda kahe veeringu eest? Ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees! Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud! Ärge kartke, teie olete hinnalisemad kui palju varblasi! Ent ma ütlen teile: kes iganes mind tunnistab inimeste ees, seda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 12:1-9

Neil päevil ütles Issand Aabramile: Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal! Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lott läks ühes temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist väljus. Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole. Ja nad jõudsid Kaananimaale. Ja Aabram käis maa läbi Sekemi püha paigani, Moore tammeni; kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja Issand ilmutas ennast Aabramile ning ütles: Sinu soole ma annan selle maa! Siis ta ehitas sinna altari Issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mäestikku Peetelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles, nõnda et Peetel jäi õhtu ja Ai hommiku poole; ja ta ehitas sinna altari Issandale ning hüüdis appi Issanda nime. Ja Aabram läks teele, rändas üha ja siirdus Lõunamaale.

Graduale Psalm 33:12-13.18-20.22

Õnnis on rahvas, kelle Issand on valinud enesele pärisosaks!
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks!
Issand vaatab taevast, Ta näeb kõiki inimlapsi!
Vaata, Issanda silm on nende peal, kes Teda kardavad ja Tema heldust ootavad,
et Tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal!
Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on Tema!
Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame Sind!
Õnnis on rahvas, kelle Issand on valinud enesele pärisosaks!

Hüüd enne Evangeeliumi Heebrealastele 4:12

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala sõna on elav ja vägev ja südame meelsuse ja mõtete hindaja.
Halleluuja.

Matteuse 7:1-5

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut; ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki omas silmas sa ei pane tähele? Või kuidas sa ütled oma vennale: Lase ma tõmban pinnu sinu silmast! Ja vaata, palk on su omas silmas! Sa silmakirjatseja! Tõmba esiti palk omast silmast ja siis sa seletad tõmmata pindu oma venna silmast.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus