• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 5:6-11

Mu armsad, alanduge Jumala vägeva käe alla, et Ta teid ülendaks omal ajal! Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest! Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata! Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda. Aga kõige armu Jumal ise, kes meid on kutsunud oma igavesse ausse Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada! Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni! Aamen.

Graduale Psalm 55:23.17.19; 7:12

Heida Issanda peale oma koorem ja Tema hoolitseb sinu eest!
Ma hüüan Jumala poole ja Issand päästab mind!
Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist!

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on õige kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab!
Halleluuja.

Luuka 15:1-10

Neil päevil tulid kõik tölnerid ja patused Jeesuse juurde, Teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid: See võtab patuseid vastu ja sööb ühes nendega! Aga Ta rääkis neile selle tähendamissõna ning ütles: Kes teie seast, kui tal on sada lammast ja ühe neist kaotab, ei jäta need üheksakümmend üheksa kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? Ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele, ja kui ta koju tuleb, ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb neile: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud! Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühest patusest, kes meelt parandab, rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksast õigest, kes meeleparandust ei vaja! Või kui ühel naisel on kümme drahmiraha ja ta kaotab ühe drahmi, eks ta süüta küünla ja pühi koda ja otsi hoolega, kuni ta selle leiab? Ja kui ta selle on leidnud, siis ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ja ütleb: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma olen leidnud drahmiraha, mille ma kaotasin! Nõnda, ütlen ma teile, tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kes meelt parandab!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 13:2.5-18

Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest. Aga ka Lotil, kes rändas koos Aabramiga, oli lambaid ja kitsi, veiseid ja telke. Kuid maa ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos elada. Ja Aabrami loomade karjaste ja Loti loomade karjaste vahel tekkis riid; kaananlased ja perislased elasid siis veel sellel maal. Siis Aabram ütles Lotile: Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju vennad! Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt; lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt. Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas; enne kui Issand Soodoma ja Gomorra hävitas, oli see kuni Soarini otsekui Issanda rohuaed, samasugune nagu Egiptusemaa. Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna; Lott läks teele hommiku poole ja nad lahkusid teineteisest. Aabram jäi Kaananimaale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomani. Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees. Ja Issand ütles Aabramile, pärast seda kui Lott tema juurest oli lahkunud: Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole, sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks! Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks: kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu äraloetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule! Ja Aabram võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures; ja ta ehitas sinna altari Issandale.

Graduale Psalm 15

Issand! Kes võib tulla külaliseks Sinu telki?
Kes tohib elada Sinu pühal mäel?
See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames,
kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale,
kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes Issandat kardavad,
kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet,
kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võta altkäemaksu süütu vastu.
Kes nii teeb, see ei kõigu iialgi.
Issand! Kes võib tulla külaliseks Sinu telki?

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 8:12

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, sellel on elu valgus.
Halleluuja.

Matteuse 7:6.12-14

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks! Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus