• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 5:6-11

Mu armsad, alanduge Jumala vägeva käe alla, et Ta teid ülendaks omal ajal! Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest! Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata! Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda. Aga kõige armu Jumal ise, kes meid on kutsunud oma igavesse ausse Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada! Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni! Aamen.

Graduale Psalm 55:23.17.19; 7:12

Heida Issanda peale oma koorem ja Tema hoolitseb sinu eest!
Ma hüüan Jumala poole ja Issand päästab mind!
Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist!

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on õige kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab!
Halleluuja.

Luuka 15:1-10

Neil päevil tulid kõik tölnerid ja patused Jeesuse juurde, Teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid: See võtab patuseid vastu ja sööb ühes nendega! Aga Ta rääkis neile selle tähendamissõna ning ütles: Kes teie seast, kui tal on sada lammast ja ühe neist kaotab, ei jäta need üheksakümmend üheksa kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? Ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele, ja kui ta koju tuleb, ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb neile: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud! Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühest patusest, kes meelt parandab, rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksast õigest, kes meeleparandust ei vaja! Või kui ühel naisel on kümme drahmiraha ja ta kaotab ühe drahmi, eks ta süüta küünla ja pühi koda ja otsi hoolega, kuni ta selle leiab? Ja kui ta selle on leidnud, siis ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ja ütleb: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma olen leidnud drahmiraha, mille ma kaotasin! Nõnda, ütlen ma teile, tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kes meelt parandab!

 

UUS LUGEMISKAVA

Jeremija 20:10-13

Jeremija ütles: Ma olen kuulnud paljude laimu, ähvardust kõikjal: Andke üles! Anname ta üles! Kõik mu sõbrad luuravad mu vääratust: Vahest ta laseb ennast tüssata, et saaksime teda võita ja temale kätte tasuda. Aga Issand on minuga otsekui võimas kangelane; seepärast komistavad mu jälitajad ega suuda midagi. Nad jäävad suurde häbisse, sest neil ei ole tulemust. See on igavene häbi, mida ei unustata. Vägede Issand, kes Sa katsud õige läbi, kes Sa näed neerusid ja südant, lase mind näha, et Sa neile kätte tasud, sest ma olen Sinule avaldanud oma riiuasja.

Graduale Psalm 69:8.10.14.33-34

Oma suurest heldusest vasta mulle, Jumal, oma ustava abiga päästa mind!
Issand, Sinu pärast ma kannatan teotust, mu palet katab häbistus.
Sest püha viha Su koja pärast on mind ära söönud,
ja nende teotamised, kes Sind teotavad, on langenud minu peale.
Aga mina palvetan Sinu poole, Issand, Sulle meelepärasel ajal, oh Jumal.
Oma suurest heldusest vasta mulle, oma ustava abiga päästa mind!
Viletsad näevad seda ja rõõmustavad; teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama.
Sest Issand kuuleb vaeseid ega pea halvaks oma vange.
Oma suurest heldusest vasta mulle, Jumal, oma ustava abiga päästa mind!

Roomlastele 5:12-15

Vennad, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud. Sest patt oli maailmas juba enne Seadust, aga pattu ei arvestata, kui seadust ei ole. Ent surm valitses Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud pattu teinud niisuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli eeltähenduseks Temast, kes pidi tulema. Kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega! Sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and ühe inimese – Jeesuse Kristuse – armu kaudu.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:26-27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Tõe Vaim, Tema tunnistab minust, ja teiegi tunnistate!
Halleluuja.

Matteuse 10:26-33

Neil päevil ütles Jeesus apostlitele: Ärge kartke inimesi! Midagi ei ole ju kinnikaetut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada. Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt! Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke Teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata! Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju varblasi. Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus