• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 4:1-8

Mu armas, ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi Tema tulemist kui ka Tema riiki. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad, ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud! Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Tema ilmumist.

Graduale Psalm 37:30-31; Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:7

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õiglaselt,
tema Jumala käsuõpetus on tema südames, tema sammud ei kõigu!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand rõõmustas teda iluehtega ja pani temale selga aukuue.
Halleluuja.

Matteuse 5:13-19

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie olete maa sool. Aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski kui välja visata ja inimeste tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küünlajalale ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 1:18-22

Vennad, Jumal on ustav, nii et meie kõne teie vastu ei ole jah ja ei ühtlasi. Sest Jumala Poeg Jeesus Kristus, keda meie, mina, Silvaanus ja Timoteos, oleme teile kuulutanud, ei olnud mitte jah ja ei, vaid Temas sai tõeks jah. Sest Jumala tõotused puha on Tema sees jah ja sellepärast ka Tema läbi Aamen Jumala auks meie läbi. Aga kes meid ühes teiega kinnitab Kristusesse ja kes meid on võidnud, see on Jumal, kes meid ka on kinnitanud pitseriga ja on andnud Vaimu pandi meie südamesse.

Graduale Psalm 119:129-133.135

Issand, lase oma pale paista oma sulase peale!
Imelised on Sinu tunnistused, sellepärast peab neid minu hing!
Kui Su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi!
Ma paotan oma suu ja olen keelik, sest ma ihaldan Su käske!
Kaldu minu poole ja ole mulle armuline, nõnda nagu kohus on nende vastu, kes armastavad Sinu nime!
Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle!
Lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
Issand, lase oma pale paista oma sulase peale!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:16

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.
Halleluuja.

Matteuse 5:13-16

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus