• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 4:1-8

Mu armas, ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi Tema tulemist kui ka Tema riiki. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad, ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud! Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Tema ilmumist.

Graduale Psalm 37:30-31; Psalm 89:21

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õiglaselt,
tema Jumala käsuõpetus on tema südames, tema sammud ei kõigu!

Halleluuja. Halleluuja.
Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud! 
Halleluuja.

Luuka 14:26-35

Neil päevil ütles Jeesus rahvahulkadele: Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama: See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada! Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema kümne tuhandega selle vastu, kes tuleb tema peale kahekümne tuhandega? Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel, saadikud küsima, mis on vajalik rahuks? Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. Sool on küll hea, aga kui soolgi läheb tuimaks, millega seda siis maitsestada? Ei see kõlba mulda ega sõnnikusse, see visatakse minema. Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 3:4-11

Vennad, meil on Kristuse läbi suur lootus Jumala peale, mitte nii, et me oleksime iseenestest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt, kes meid ka on teinud võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid Vaimu sulased; sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. Aga kui surma amet, mis kirjatähtedega oli uuristatud kividesse, esines nii suures aus, et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse ta palge hiilguse pärast, mis ometi oli kaduv, kuidas ei peaks palju rohkem Vaimu amet olema au sees? Sest kui hukkamõistmise ametil oli au, siis on õiguse amet veel palju suurem au poolest. Sest too, mis oli enne au sees, ei olegi enam niisugusel määral au sees selle üliväga suure au pärast. Sest kui see, mis on kaduv, on tekkinud au läbi, kui palju rohkem on siis au sees see, mis on püsiv.

Graduale Psalm 99:4-9

Püha on Issand, meie Jumal!
Sina oled kinnitanud õiguskorra, Sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse!
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage Tema jalgade järi ette: Tema on püha!
Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi Tema nime!
Need hüüavad Issanda poole ja Tema vastab neile!
Pilvesambast Ta rääkis nendega! Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrust, mille Ta neile oli andnud!
Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; Sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja kättemaksjaks nende tegude eest!
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage Tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal!
Püha on Issand, meie Jumal!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 25:4-5

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, anna mulle teada oma teed! Pane mind kulgema Sinu tõeteed ja õpeta mind!
Halleluuja.

Matteuse 5:17-19

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile: kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus