• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Jaakobuse 1:12

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil!
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes, et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Sinu ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis see mees, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni.
Halleluuja.

Luuka 12:35-40

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie niuded olgu vöötatud ja küünlad põlegu! Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat, millal ta lahkub pulmast, et kui ta tuleb ja koputab, nad kohe temale avaksid. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamast! Tõesti, ma ütlen teile, tema vöötab enese ja paneb nad lauda istuma ja tuleb ja teenib neid! Ja tulgu ta teisel või kolmandal öövahikorral, kui ta nad leiab nõnda – õndsad on need sulased! Aga seda teadke: kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, ta ei laseks oma kotta sisse murda! Olge siis ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 1:1-7

Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtest, ja vend Timoteos Korintoses olevale Jumala kogudusele ja kõigile pühadele kogu Ahhaias. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige troosti Jumal, kes meid trööstib kõigis meie viletsusis, et meie võime trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, troostiga, millega Jumal meid endid trööstib. Sest otsekui Kristuse kannatamisi tuleb rohkesti meie peale, nõndasamuti tuleb meile rohkesti ka troosti Kristuse kaudu. Olgu meil nüüd viletsust, siis sünnib see teie trööstimiseks ja päästmiseks; või kui saame troosti, siis sünnib seegi teie trööstimiseks ja see teostub samade kannatamiste kandmiseks, mida meiegi kannatame; ja meie lootus teie kohta on kindel, sest me teame, et otsekui teil on osa kannatustest, nõnda on teil osa ka troostist.

Graduale Psalm 34:2-9

Maitske ja vaadake, et Issand on hea!
Ma tänan Issandat igal ajal, alati on Tema kiitus minu suus!
Issandast kiitleb mu hing! Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad!
Ülistage Issandat ühes minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks Tema nimi!
Ma otsisin Issandat ja Tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest!
Kes Tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada!
Siin see hädaline hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigest ta kitsikusest!
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad!
Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes Tema juures pelgupaika otsib!
Maitske ja vaadake, et Issand on hea!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:12

Halleluuja. Halleluuja.
Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas!
Halleluuja.

Matteuse 5:1-12

Nähes rahvahulki, läks Jeesus üles mäele. Ja kui Ta oli maha istunud, tulid Ta jüngrid Tema juurde. Ja Ta avas oma suu, õpetas neid ning ütles: Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kelledel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid. 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus