• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 11:33-36

Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida Tema kohtumõistmisi ega jälgida Tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud Talle nõuandjaks? Või kes on Talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? Jah, Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.

Graduale Taanieli (raamatu lisad) 3:55-56.52

Ole kiidetud Sina, kes Sa keerubite peal istudes vaatad alla sügavikku, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Ole kiidetud taevavõlvil, kuulugu Sulle laul ja austus igavesti

Halleluuja. Halleluuja.
Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Halleluuja.

Matteuse 28:18-20

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

 

UUS LUGEMISKAVA

2. Moosese 34:4-6.8-9

Neil päevil tõusis Mooses hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nõnda nagu Issand teda oli käskinud, ja võttis kätte need kaks kivilauda. Ja Issand laskus alla pilve sees. Mooses astus seal Tema juurde ja hüüdis Issanda nime. Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest! Siis Mooses kummardas kiiresti maani, heitis silmili maha ja ütles: Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud Sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel! Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna siiski andeks meie pahateod ja patt ja võta meid oma pärisosaks!

Graduale Taanieli (raamatu lisad) 3:52-56

Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Ole kiidetud oma püha auhiilguse templis ja ülistatud lauluga ning üliväga austatud igavesti!
Ole kiidetud Sina, kes Sa keerubite peal istudes vaatad alla sügavikku, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Ole kiidetud oma kuningriigi aujärjel ja ülistatud lauluga ning ülendatud igavesti!
Ole kiidetud taevavõlvil, kuulugu Sulle laul ja austus igavesti!
Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!

2. Korintlastele 13:11-13

Vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega! Tervitage üksteist püha suudlusega! Teid tervitavad kõik pühad! Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese Ilmutusraamat 1:8

Halleluuja. Halleluuja.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Au olgu pühale Kolmainu Jumalale, kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.
Halleluuja.

Johannese 3:16-18

Neil päevil ütles Jeesus Nikodeemosele: Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et Ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm Tema läbi päästetaks. Kes Temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus