• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Joeli 3:1-5

Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb.

Graduale Johannese 6:63

Halleluuja. Halleluuja.
Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu.
Halleluuja.

3. Moosese 23:9-11.15-17.21

Neil päevil rääkis Issand Moosesega, öeldes: Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile! Tema kõigutagu seda vihku Issanda ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval! Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat – kuni seitsmendale hingamispäevale järgneva päevani lugege viiskümmend päeva –, siis tooge Issandale uus roaohver! Paigust, kus te elate, tooge kaks kõigutusohvri leiba; need olgu hapnenult küpsetatud kahest kannust peenest jahust uudseanniks Issandale! Ja kuulutage endile samaks päevaks püha kokkutulek; ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd! See olgu igaveseks seaduseks teie sugupõlvedele, kus te iganes asute, ütleb kõigeväeline Issand.

Graduale Iiobi 26:13

Halleluuja. Halleluuja.
Tema hingusest selgib taevas.
Halleluuja.

5. Moosese 26:1-11

Neil päevil ütles Mooses Iisraeli lastele: Kuule, Iisrael, määrusi ja seadlusi, millest ma täna teie kuuldes räägin! Kui sa tuled maale, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks ja sa vallutad selle ning elad seal, siis võta maa kõigest uudseviljast, mis sa saad saagiks oma maalt, mille Issand, su Jumal, sulle annab, pane korvi ja mine paika, mille Issand, su Jumal, valib oma nimele eluasemeks! Ja mine preestri juurde, kes neil päevil on ametis, ja ütle temale: Mina kuulutan täna Issandale, su Jumalale, et ma olen jõudnud sellele maale, mille Issand vandega meie vanemaile oli tõotanud anda meile. Ja preester võtku su käest korv ning pangu see maha Issanda, su Jumala altari ette! Ja sina tunnista ning ütle Issanda, oma Jumala ees: Mu isa oli rändav aramealane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana väheste inimestega. Aga ta sai seal suureks, vägevaks ja arvurikkaks rahvaks. Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning panid meile peale raske orjuse. Siis me kisendasime Issanda, oma vanemate Jumala poole, ja Issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja Issand viis meid Egiptusest välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega suure hirmu saatel, tunnustähtedega ja imetegudega. Ja Ta tõi meid siia paika ning andis meile selle maa, maa, mis piima ja mett voolab. Ja nüüd, vaata, ma toon selle maa uudsevilja, mille Sina, Issand, mulle oled andnud. – Ja aseta see Issanda, oma Jumala ette ning kummarda Issanda, oma Jumala ees ja tunne rõõmu kõigest heast, mida Issand, su Jumal, on andnud sulle ja su perele!

Graduale Apostlite teod 2:1

Halleluuja. Halleluuja.
Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas.
Halleluuja.

3. Moosese 26:3-12

Neil päevil rääkis Issand Moosesega, öeldes: Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi, siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja; rehepeks kestab teil viinamarjalõikuseni ja viinamarjalõikus kestab külviajani: te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal julgesti. Ja mina annan maale rahu, te saate magada ja ükski ei hirmuta teid; ma hävitan maalt kurjad metsloomad ja mõõk ei käi üle teie maast. Te ajate taga oma vaenlasi ja need langevad teie ees mõõga läbi. Viis teie seast ajavad taga sadat ja sada teie seast ajavad taga kümmet tuhandet, ja teie vaenlased langevad teie ees mõõga läbi. Ma pöördun teie poole ja teen teid viljakaks, lasen teid saada arvurikkaks ja jõustan oma lepingu teiega. Teile jätkub söömiseks vana, mullust vilja ja uudse pärast peate välja viskama mulluse. Ma panen oma eluaseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära. Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal, ja teie peate olema mu rahvas, ütleb kõigeväeline Issand.

Graduale

Halleluuja. Halleluuja
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli.
Halleluuja.

Taanieli (raamatu lisad) 3:49-50a.47-48.50b-51

Neil päevil laskus Issanda ingel alla ahju koos Asarja ja nendega, kes olid tema juures, ja ingel ajas tuleleegi ahjust välja ning tekitas ahju keskpaigas otse karastavalt puhuva tuule. Ja leek tõusis ahju kohal neljakümne üheksa küünrani, levis ja põletas ahju ümber ära need kaldealased, kelleni see ulatus. Ja tuli ei puudutanud neid ega teinud neile ei valu ega viga. Siis need kolm ahjus laulsid ja austasid ja kiitsid Jumalat nagu ühest suust, öeldes:

Graduale Taanieli (raamatu lisad) 3:52

Halleluuja. Halleluuja.
Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Halleluuja.

Roomlastele 5:1-5

Vennad, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.

Graduale Psalm 117

Halleluuja. Halleluuja.
Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage Teda, kõik rahvahõimud!
Sest võimsaks on saanud Tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti.
Halleluuja.

Sequentia

Püha Vaimu vägevus, süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama, vaimuvalgust jagama, valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus, õnnis hingekülastus – vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus, kuumal päeval jahedus – silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu, kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud, jooda põuast piinatut, hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta, kalkus üles sulata, valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta, usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa, surmatunniks valmista, lase õndsust pälvida. Aamen.
Halleluuja.

Luuka 4:38-44

Neil päevil Jeesus tõusis, lahkus sünagoogist ja tuli Siimona majja. Siimona ämm oli aga haige kõrges palavikus ja nad palusid Jeesust teda aidata. Ja Jeesus astus tema peatsi juurde ja sõitles palavikku ning see lahkus temast. Ja naine tõusis otsekohe üles ja teenis neid. Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli mitmesugustes tõbedes haigeid, need tema juurde. Ja Jeesus pani oma käed igaühe peale nendest ning tegi nad terveks. Aga kurjad vaimudki läksid välja paljudest, ise kisendades: Sina oled Jumala Poeg! Ja Tema sõitles kurje vaime ega lasknud neil rääkida, sest nad teadsid, et Tema on Messias. Päeva hakul Jeesus väljus ning läks tühja paika. Ja rahvahulgad otsisid Ta üles, tulid Tema juurde ja tahtsid Teda kinni pidada, et Ta nende juurest ära ei läheks. Aga Tema ütles neile: Ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud. Ja Ta jutlustas Juudamaa sünagoogides.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 12:1.5-15.20

Neil päevil kutsus Toobit oma poja Tobiase ning ütles temale: Muretse, poeg, tasu mehele, kes koos sinuga käis, ja temale tuleb ka lisa anda! Ta kutsus ingli ning ütles temale: Võta pool kõigest, mida olete kaasa toonud! Aga ingel kutsus nad kahekesi kõrvale ja ütles neile: Kiitke Jumalat ja tänage Teda, andke Temale suurt au ja tänage Teda kõigi elavate ees selle eest, mis Ta teile on teinud! Hea on kiita Jumalat ja kõrgeks tõsta Tema nime, kui te austavalt jutustate Jumala tegudest! Ärge kõhelge Teda tänamast! Ilus on pidada salajas kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga auline. Tehke head, siis ei taba teid kuri! Hea on palve koos paastumise, almuste ja õiglusega. Parem pisut õiglusega kui palju ülekohtuga! Parem on anda almuseid kui koguda kulda! Sest almus päästab surmast ja peseb ära iga patu. Kes annavad almuseid ja on õiglased, need elavad kaua, aga kes pattu teevad, need on omaenese elu vaenlased. Mina ei taha teie eest midagi varjata. Ma olen ju ütelnud, et ilus on pidada kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga auline. Ja nüüd, siis kui sina ja sinu minia Saara palvetasite, viisin mina teie palve meeldetuletuse Püha ette. Kui sa surnuid matsid, siis olin mina nõndasamuti sinu juures. Kui sa ei kõhelnud tõusmast ja jätsid oma söömaaja, et minna surnut matma, siis heategu ei jäänud mulle saladuseks, vaid ma olin koos sinuga. Ja nüüd on Jumal mind läkitanud terveks tegema sind ja sinu miniat Saarat. Mina olen Raafael, üks neist seitsmest pühast inglist, kes kannavad ette vagade palved ja käivad Püha auhiilguse ees. Nüüd tänage Jumalat, sest ma lähen üles selle juurde, kes mind on läkitanud! Ja kirjutage raamatusse kõik, mis on sündinud!

Graduale Toobiti 13:2.6-8

Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti!
Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti, 
ja Tema kuningriik,
sest Tema karistab ja halastab, viib alla surmavalda ja toob jälle üles,
ja ükski ei saa põgeneda Tema käest!
Kui te pöördute Tema poole kõigest südamest ja kõigest hingest
ja teete Tema ees seda, mis õige on,
siis pöördub ka Tema teie poole ega peida oma palet teie eest.
Pange tähele, mida Ta teiega teeb, ja tänage Teda täiel häälel,
kiitke õigluse Issandat ja ülistage igavest Kuningat!
Mina tänan Teda oma vangipõlvemaal,
kuulutan tema võimsust ja suursugusust patusele rahvale.
Pöörduge, patused, ja tehke õigust Tema ees!
Kes teab, vahest Ta võtab teid vastu ja osutab teile halastust!
Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:3

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
Halleluuja.

Markuse 12:38-44

Suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi. Ja Ta ütles oma õpetuses: Hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel, kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema kohtuotsuse. Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus