• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Joeli 2:23-24.26-27

Nõnda ütleb Issand Jumal: Ja teie, Siioni lapsed, hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas, sest Tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi! Siis saavad rehealused täis nisu ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist. Te saate küllalt süüa, te sööte kõhud täis ja kiidate Issandat, oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. Ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, et mina, Issand, olen teie Jumal ja ei keegi teine. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse, ütleb kõigeväeline Issand.

Graduale Saalomoni tarkuseraamat 12:1

Halleluuja. Halleluuja.
Oo kui hea ja kui helde on, Issand, Sinu Vaim meie sees.
Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli!
Halleluuja.

Sequentia

Püha Vaimu vägevus, süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama, vaimuvalgust jagama, valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus, õnnis hingekülastus – vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus, kuumal päeval jahedus – silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu, kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud, jooda põuast piinatut, hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta, kalkus üles sulata, valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta, usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa, surmatunniks valmista, lase õndsust pälvida. Aamen.

Luuka 5:17-26

Ja ühel päeval, kui Jeesus oli õpetamas, istus seal ka varisere ja seadusetundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudamaa küladest ja Jeruusalemmast. Ja Issanda vägi oli Jeesuse peal haigete tervendamiseks. Ja ennäe, mehed kandsid kanderaamiga inimest, kes oli halvatud, ja püüdsid teda sisse tuua ning asetada Jeesuse ette. Ja kuna nad rahvahulga tõttu ei leidnud teed, kuidas teda sisse tuua, läksid nad üles katusele ja lasksid ta koos kanderaamiga tellislaest läbi, keset tuba otse Jeesuse ette. Ja nende usku nähes ütles Jeesus: Inimene, sinu patud on sulle andeks antud! Ja kirjatundjad ja variserid hakkasid arutama: Kes see õige on, kes räägib Jumalat teotades? Kes muu saab patte andeks anda kui ainult Jumal üksi? Aga Jeesus vastas neile nende mõtteid ära tundes: Mis te arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda: Sinu patud on sulle andeks antud!, või öelda: Tõuse püsti ja kõnni! Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, - Ta ütles halvatule - ma ütlen sulle: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju! Ja otsekohe tõusis too üles nende silma all, võttis selle, millel ta oli lamanud, ja läks koju Jumalat ülistades. Ja kõiki valdas hämmastus ja nad ülistasid Jumalat ja said täis kartust, öeldes: Me oleme täna kummalisi asju näinud!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 11:5-17

Neil päevil istus Hanna, silmitsedes oma poja tuleku teed. Kui ta märkas teda tulevat, siis ta ütles tema isale: Vaata, sinu poeg tuleb, ja mees, kes läks koos temaga! Ja Raafael ütles: Mina tean, et su isa teeb silmad lahti! Võia siis sapiga tema silmi, ja kui kipitab, siis ta hõõrub neid, valged laigud kaovad ja ta näeb sind! Hanna jooksis tulijaile vastu, kaelustas oma poega ja ütles talle: Mina olen sind näinud, mu laps, nüüd ma võin surra! Ja nad mõlemad nutsid. Toobit läks siis ukse juurde ja komistas. Aga poeg jooksis temale vastu ja haaras oma isa käest kinni ning tilgutas sappi isa silmadesse, üteldes: Ole rahulik, isa! Aga kui silmad kipitasid, siis Toobit hõõrus neid ja tema silma nurkadest eraldusid valged laigud. Nähes nüüd oma poega, kaelustas ta teda, nuttis ja ütles: Ole kiidetud, Jumal, olgu igavesti kiidetud Sinu nimi ja olgu kiidetud kõik Sinu pühad inglid! Sest Sina oled mind karistanud, aga oled minu peale ka halastanud. Vaata, ma näen oma poega Tobiast! Tema poeg läks siis rõõmsana sisse ja jutustas isale neist suurist asjust, mis Meedias olid temale sündinud. Ja Toobit läks välja Niineve väravasse oma miniale vastu, rõõmustades ja Jumalat kiites. Ja kes nägid teda käimas, imestasid, et ta jälle näeb. Toobit tunnistas nende ees, et Jumal oli tema peale halastanud. Ja kui Toobit jõudis oma minia Saara juurde, siis ta õnnistas teda, üteldes: Ole terve tulemast, tütar! Kiidetud olgu Jumal, kes sinu on saatnud meie juurde, nõndasamuti su isa ja ema!

Graduale Psalm 146:1-2.7-10

Kiida, mu hing, Issandat!
Ma tahan Issandat kiita oma eluaja!
Ma tahan oma Jumalale mängida, niikaua kui mind on!
Tema mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, Ta annab leiba näljastele.
Issand päästab lahti, kes on kinni seotud.
Issand avab pimedate silmad;
Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud.
Issand armastab õigeid, 
Issand kaitseb võõraid,
Ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi; kuid õelate teed ta saadab nurja.
Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve!
Kiida, mu hing, Issandat!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:23

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda, ja me teeme eluaseme tema juurde.
Halleluuja.

Markuse 12:35-37

Neil päevil kõneles Jeesus ning õpetas pühakojas: Kuidas kirjatundjad ütlevad, et Messias on Taaveti poeg? Taavet ise ütles Pühas Vaimus: Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen Su vaenlased Sinu jalge alla. Taavet ise nimetab Teda Issandaks – kuidas siis Tema saab olla ta poeg? Ja suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus