• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Apostlite teod 8:5-8

Neil päevil tuli Filippus ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades, palju halvatuid ja jalutuid aga sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas.

Graduale 104:30

Halleluuja. Halleluuja.
Sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse, ja Sina uuendad maa näo.
Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli.
Halleluuja.

Sequentia

Püha Vaimu vägevus, süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama, vaimuvalgust jagama, valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus, õnnis hingekülastus – vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus, kuumal päeval jahedus – silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu, kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud, jooda põuast piinatut, hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta, kalkus üles sulata, valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta, usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa, surmatunniks valmista, lase õndsust pälvida. Aamen.
Halleluuja.

Luuka 9:1-6

Neil päevil, kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Ja Ta ütles neile: Ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega pauna, ei leiba ega raha, ja ärgu olgu kellelgi kahte särki! Ja kuhu majja te iganes sisse astute, sinna jääge ja sealt minge teele! Kus teid vastu ei võeta, sellest linnast minge välja ja raputage selle koha tolm oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu! Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 6:10-11; 7:1.8-17; 8:4-9

Kui Tobias ja Raafael jõudsid Ragesisse, siis ingel ütles noormehele: Vend, täna ööbime Ragueli juures, tema on sinu sugulane ja temal on ainus tütar, Saara nimi. Ma räägin tema pärast, et ta antaks sulle naiseks, sest tema pärand langeb sinule. Sina oled ju ainus tema suguvõsast. Ja tüdruk on ka ilus ning tark! Ja nad jõudsid Ekbatanasse ning tulid Ragueli kotta. Saara tuli neile vastu ja teretas neid ja nemad omakorda teda. Siis ta viis nad kotta sisse. Ja nad võtsid neid sõbralikult vastu. Nad tapsid karjast ühe jäära ja panid rikkalikult rooga ette. Tobias aga ütles Raafaelile: Asarja, mu vend, räägi nüüd sellest, millest tee peal kõnelesid, et kavatsus täide läheks! Ingel jutustas siis loo Raguelile. Ja Raguel ütles Tobiasele: Söö, joo ja ole rõõmus! Sest sina võid võtta minu tütre. Ometi pean sulle avaldama tõe: ma olen andnud oma tütre seitsmele mehele ja igaüks neist suri, kui ta öösel läks tema juurde. Nüüd aga ole rõõmus! Aga Tobias ütles: Mina ei maitse siin midagi enne, kui olete tema ette toonud ja teie ise seisate minu ees! Raguel ütles siis: Võta tema nüüd seaduse kohaselt! Sina ju oled tema sugulane ja tema on sinu! Armuline Jumal andku teile kõike head! Ja ta kutsus oma tütre Saara, võttis tema käest kinni ja andis tema Tobiasele naiseks, üteldes: Vaata, Moosese seaduse järele võta tema ja vii ta oma isa juurde! Ja ta õnnistas neid. Ta kutsus nüüd oma naise Edna ja võttes paberilehe ta kirjutas selle peale lepingu ning pitseeris selle! Siis nad hakkasid sööma. Kui uks oli suletud mõlemate takka, siis Tobias tõusis voodist ja ütles: Tõuse üles, õde, ja palvetagem, et Issand oleks meile armulik! Ja Tobias alustas, üteldes: Ole kiidetud, meie vanemate Jumal, ja olgu igavesti kiidetud Sinu püha ja auline nimi! Kiitku Sind taevad ja kõik Sinu looming! Sina lõid Aadama ja andsid temale Eeva, tema naise, abiks ning toeks! Neist on inimsugu sündinud! Sina ütlesid: Inimesel ei ole hea üksi olla, me teeme temale abi, kes on temaga sarnane! Ja nüüd, Issand, mina ei võta seda oma õde mitte hooruse pärast, vaid tõemeelselt! Lase mind armu leida ja ühes temaga vanaks saada! Ja Saara ütles ühes temaga: Aamen! Ja nad mõlemad magasid sellel ööl.

Graduale Psalm 128

Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat!
Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib Tema teedel.
Sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas;
su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber.
Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat!
Issand õnnistagu sind Siionist
ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja!
Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Timoteosele 1:10

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Päästja Jeesus Kristus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu.
Halleluuja.

Markuse 12:28-34

Üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud variseride vaidlemist Jeesusega ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis Temalt: Milline on kõige esimene käsk? Jeesus vastas: Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Ja kirjatundja ütles talle: Hästi, Õpetaja, Sa ütlesid tõtt, et Tema on Ainus ja ei ole teist peale Tema; ja armastada Teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga, ning armastada ligimest nagu iseennast, on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Ja Jeesus, nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle: Sa ei ole kaugel Jumala riigist. Ja keegi ei julgenud Teda enam küsitleda.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus