• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Apostlite teod 8:14-17

Neil päevil, kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu Püha Vaimu. Sest Vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu.

Graduale Johannese 14:26

Halleluuja. Halleluuja.
Püha Vaim õpetab teile kõik, mida mina teile olen öelnud.
Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed, ja süüta neis oma armastuse tuli.
Halleluuja.

Sequentia

Püha Vaimu vägevus, süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama, vaimuvalgust jagama, valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus, õnnis hingekülastus – vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus, kuumal päeval jahedus – silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu, kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud, jooda põuast piinatut, hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta, kalkus üles sulata, valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta, usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa, surmatunniks valmista, lase õndsust pälvida. Aamen.
Halleluuja.

Johannese 10:1-10

Neil päevil ütles Jeesus: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida Ta neile rääkis.  Siis ütles Jeesus taas: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 2:9-14; 3:1

Kui mina, Toobit, tulin Nelipüha ööl matmast tagasi, olles saanud roojaseks, heitsin ma magama õue müüri äärde ja mu nägu oli katmata. Aga ma ei teadnud, et müüris olid varblased, ja kui mu silmad lahti olid, siis need varblased sirtsutasid oma sooja väljaheidet mu silmadesse. Minu silmadesse tekkisid siis valged laigud. Ma läksin küll arstide juurde, aga nemad ei suutnud mind aidata. Ahhiahharos toitis siis mind, kuni ta läks Elümaisi. Minu naine Hanna tegi tasu eest naiste käsitöid ja saatis need isandaile: nemad maksid temale palka ja andsid lisaks ühe kitsetalle. Aga kui ta minu juurde tuli, siis hakkas tall mökitama. Ja ma küsisin temalt: Kust see kitsetall on? Ega ometi varastatud? Anna see tagasi isandaile, sest varastatut ei ole lubatud süüa! Tema vastas: See on kingitus, antud mulle palgalisaks. Aga mina ei uskunud teda ja käskisin talle isandaile tagasi anda, ja ma punastasin tema ees. Tema aga vastas ja ütles mulle: Kus on sinu almused ja heateod? Vaata, nüüd on sinust kõik teada! Siis ma jäin kurvaks, nutsin ja palvetasin ahastuses.

Graduale Psalm 112:1-2.6-9

Minu süda on kindel, ma loodan Issanda peale!
Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud.
Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse.
Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige.
Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale.
Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi.
Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele;
tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees.
Minu süda on kindel, ma loodan Issanda peale!

Hüüd enne Evangeeliumi Efeslastele 1:17-18

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa valgustagu meie südame silmi, et me teaksime, milline lootus on Tema kutsumises.
Halleluuja.

Markuse 12:13-17

Neil päevil läkitati Jeesuse juurde mõned variserid ja Heroodese mehed, et Teda mõnest sõnast kinni püüda. Ja need tulid ning ütlesid Talle: Õpetaja, me teame, et Sa oled tõemeelne ega hooli kellestki, sest Sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas keisrile peab andma pearaha või ei? Kas anname või ei anna? Aga Jeesus, teades nende silmakirjalikkust, ütles neile: Miks te mind kiusate? Tooge mulle teenar näha! Nemad tõidki, ja Ta ütles neile: Kelle pilt ja kiri sellel on? Nad ütlesid Talle: Keisri. Aga Jeesus ütles neile:  Keisri oma andke keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale! Ja nad imetlesid Teda.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus