• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 10:17-18; 11:1-2

Vennad, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle! Kõlblik ei ole ju see, kes ennast ise soovitab, vaid see, keda soovitab Issand. Oh et te salliksite ometi pisut minu rumalust! Te ju sallite mind! Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud üheleainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. 

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:3-4.6-7.12.22.32-33

Mina tulin Kõigekõrgema suust kõige loodu esmasündinuna. Ma elasin kõrgustes ja minu iste oli pilvesambas. Ma käisin ringi kogu maal, kõigi rahvaste ja rahvuste üle oli mul meelevald. Kõigi nende juures otsisin ma rahupaika: kelle pärisossa ma võiksin jääda? Ma juurdusin austatud rahvas, Issanda omandis, Tema pärisosas. Ma lasen oma juhatust ikka veel paista otsekui koitu ja valgustada kaugele, jättes selle tulevastele põlvedele igaveseks ajaks.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 4:7-11

Mu armsad, olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 51:1-8.12

Ma ülistan Sind, Issand, Kuningas, ja kiidan Sind, Jumal, mu Lunastaja! Ma ülistan Sinu nime! Sest Sina oled olnud mu kaitsja ja aitaja, Sa oled päästnud mu ihu hukatusest ja kurja keele püügi­paelast, nende huultest, kes välja mõtlevad valet. Sa oled olnud mu abimees vaenlaste ees ning oled mu lunastanud oma suure halastuse ja oma nime pärast nende salvamistest, kes olid valmis mind neelama, nende käest, kes püüdsid mu hinge, paljudest vi­letsustest, mis mul on olnud, lämbumisest tules, mis mind ümbritses, ja tule keskelt, mida ma ise ei olnud süüdanud, surmavalla sügavast sülest ning kasimata keelest ja valelikust kõnest, ülekohtuse keele laimust kuninga ees. Mu hing ligines surmale ja mu elu oli lähedal surmavallale, mis on all. Mind piirati igalt poolt ja aitajat ei olnud, ma otsisin abi inimestelt, aga seda ei tulnud. Siis meenutasin ma Sinu halastust, Is­sand, ja Sinu tegusid igavikust alates, sest Sina va­bastad need, kes Sinu peale loodavad, ja päästad nad vaenlaste käest. Sellepärast ma ülistan ja kiidan Sind, jah, ma austan Issanda nime!

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 4:7-11

Mu armsad, olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 4:1-8

Mu armas,  ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning Tema ilmumise ja Tema kuningriigi nimel: kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd! Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad Tema ilmumist.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus