• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 8:12-17

Vennad, me oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järgi. Sest kui te liha järgi elate, siis te surete; aga kui te Vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve Vaimu, kelles me hüüame: Abba! Isa! Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad.

Graduale Psalm 31:3; 71:1; 48:2

Jumal, ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks!
Issand, Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära lase mind iialgi jääda häbisse!

Halleluuja. Halleluuja.
Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas Tema pühal mäel!
Halleluuja.

Luuka 16:1-9

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja, ja seda oli tema ees süüdistatud, nagu pillaks see tema vara. Ta kutsus tema ja ütles talle: Kuidas ma seda kuulen sinust? Tee aru oma majapidamisest, sest sa ei või enam maja pidada! Aga majapidaja mõtles iseeneses: Mis ma teen? Minu isand võtab mu käest majapidamise ära; kaevata ma ei jaksa, kerjata on mul häbi. Ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu võetaks nende kodadesse! Ja ta kutsus enda juurde igaühe oma isanda võlglasist ja ütles esimesele: Palju sul on võlgu minu isandaga? See ütles: Sada vaati õli! Tema ütles talle: Võta oma arveraamat, istu maha ning kirjuta kohe viiskümmend! Pärast ta ütles teisele: Aga palju on sinul võlgu? Tema vastas: Sada vakka nisu! Ja ta ütles talle: Võta oma arveraamat ning kirjuta kaheksakümmend! Ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Ja mina ütlen teile: tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse.

 

UUS LUGEMISKAVA

Jeremija 23:1-6

Häda karjaseile, kes hukkavad ja pillutavad mu karjamaa lambaid, ütleb Issand! Seepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal, karjaste kohta, kes karjatavad mu rahvast, nõnda: Te olete mu lambad pillutanud ja ära ajanud ega ole vaadanud nende järele. Vaata, ma nuhtlen teid teie pahategude pärast, ütleb Issand! Ja mina ise kogun oma lammaste jäägi kõigist maadest, kuhu ma olen nad ajanud, ja toon nad tagasi nende karjamaale; nad on siis viljakad ja neid saab palju! Ja mina sean neile karjaseid ning need karjatavad neid; siis nad enam ei karda ega ehmu, ja ühtki neist ei jää vajaka, ütleb Issand! Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige Võsu; Tema valitseb kuningana ja Tal on tulemusi, Tema teeb maal õigust ja õiglust! Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti; ja see on nimi, millega Teda hüütakse: Issand, meie õigus!

Graduale Psalm 23

Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust!
Haljale aasale paneb Ta mind lebama, hingamiseveele saadab Ta mind;
Tema kosutab mu hinge! Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast!
Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja,
sest Sina oled minuga; Su kepp ja Su sau, need trööstivad mind!
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all;
Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis!
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta eluajaks!
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust!

Efeslastele 2:13-18

Vennad, nüüd olete teie, kes enne olite kaugel, Kristuses Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi. Sest Tema on meie rahu, kes on mõlemad – juudid ja paganad – teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu, kui Ta oma lihas kaotas käsusõnade käsu seadlustega, et Ta need kaks looks enese sees üheks uueks inimeseks, tehes rahu, ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu, kui Ta vaenu suretas enese läbi. Ja Tema tuli ning kuulutas rahu teile, kes kaugel olite, ja rahu neile, kes lähedal olid, sest Tema läbi on meil mõlemail ligipääs ühes Vaimus Isa juurde.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 10:27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind.
Halleluuja.

Markuse 6:30-34

Neil päevil tulid apostlid kokku Jeesuse juurde ja kuulutasid Temale kõik, mida nad olid teinud ja mida õpetanud. Siis Ta ütles neile: Tulge teie kõrvale üksikusse paika ja puhake pisut! Sest tulijaid ja minejaid oli palju ja nad ei saanud mahti süüagi. Ja nad sõudsid paadiga kõrvale üksikusse paika. Ja paljud nägid neid ära sõudvat ning tundsid Tema ära ja jooksid jala sinna kokku kõigist linnadest ja jõudsid neist ette. Ja kui Ta paadist välja astus ja nägi palju rahvast, hakkas Tal neist hale meel, et nad olid otsekui lambad, kellel pole karjast. Ja Ta hakkas neid pikalt õpetama.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus