• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jesaja 58:7-11

Nõnda ütleb Issand: Murra oma leiba näljasele ja vii oma kotta viletsad kodutud; kui sa näed alastiolijat, riieta teda ja ära hoidu oma ligimesest! Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti! Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle! Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja Tema ütleb: Vaata, siin ma olen! Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev! Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põudsel maal; ta teeb tugevaks su luud-kondid ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust!

Graduale Õpetussõnad 5:16; Psalm 112:5-6.9

Valgugu sinu lätted tänavale, jaga turgudel oma veeojasid!
Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses,
Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige!

Halleluuja. Halleluuja.
Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka ja igavesti!
Halleluuja.

Matteuse 19:13-21

Neil päevil toodi Jeesuse juurde lapsukesi, et Ta oma käed nende peale paneks ja palvetaks. Aga jüngrid sõitlesid toojaid. Ent Jeesus ütles: Jätke lapsukesed rahule ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest niisuguste päralt on taevariik! Ja Ta pani oma käed nende peale ja läks sealt ära. Ja vaata, üks mees astus Tema juurde ja ütles Temale: Õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu? Aga Ta ütles talle: Miks sa mult küsid, mis on hea? Üksainus on, kes on hea. Ent kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud! Tema küsis temalt: Missugused? Jeesus ütles: Sa ei tohi tappa; sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa pead oma isa ja ema austama; ja armasta oma ligimest nagu iseennast! Noor mees ütles Temale: Seda kõike ma olen pidanud. Mis puudub mul veel? Jeesus ütles talle: Kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas, ja tule ning järgi mind!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus