• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Roomlastele 6:3-11

Vennad, nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud Tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes Temaga maha maetud, et otsekui Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte Tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka Tema ülestõusmise sarnasusega, kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes Temaga risti löödud, et patuihu kaotataks, nõnda et me enam ei orjaks pattu; sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes Temaga saame ka elama. Sest me teame, et Kristus pärast seda, kui Ta surnuist üles äratati, enam ei sure; surm ei valitse enam Tema üle. Sest mis Ta suri, seda Ta suri patule ühe korra; aga mis Ta elab, elab Ta Jumalale. Nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 90:13.1; 31:2-3

Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Anna armu oma sulastele!
Issand, S
ina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve!

Halleluuja. Halleluuja.
Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu häbisse elades!
Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast!
Halleluuja.

Markuse 8:1-9

Neil päevil, kui jälle väga palju rahvast koos oli ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile: Mul on väga hale meel rahvast, sest nad on juba kolm päeva olnud minu juures ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma nad lasen koju minna söömata, nõrkevad nad teel! Sest mõned neist olid kaugelt tulnud. Ja Ta jüngrid vastasid Temale: Kust võib keegi siin kõrbes neid leivaga täita? Ja Ta küsis neilt: Mitu leiba teil on? Nad ütlesid: Seitse! Ja Ta käskis rahva istuda maa peale. Siis Ta võttis need seitse leiba, tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad paneksid ette. Ja nad panid rahvale ette. Ja neil oli pisut kalu; ja Ta õnnistas ja käskis ka need ette panna. Siis nad sõid ja nende kõhud said täis, ja ülejäänud palukesi korjati kokku seitse korvitäit. Aga sööjaid oli olnud arvata neli tuhat. Ja Ta laskis nad minna.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus