• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44:10-15

Nad olid õnnistatud mehed, kelle voorusi ei ole unustatud. Nende sooga säilib hea pärand, mis neist põlvneb. Nende järeltulijad peavad lepingut ja nende tõttu nende lapsed. Nende sugu jääb igavesti ja nende au ei kustutata. Nende ihud on rahus maetud ja nende nimi elab põlvest põlve. Rahvad jutustavad nende tarkusest ja kogudus kuulutab nende kuulsust.

Graduale Psalm 133:1-3

Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka üheskoos elavad!
See on nagu hea õli pea peal, mis jookseb maha habemesse, Aaroni habemesse.

Halleluuja. Halleluuja. 
See on tõeline vennaarmastus, mis on saanud võitu maailma kurjusest:
nad on järginud Kristust ning pärinud taevase kirkuse kuningriigi.
Halleluuja.

Luuka 12:1-8

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Hoiduge variseride haputaigna, see on silmakirjalikkuse eest! Ei ole midagi varjatud, mis ei tuleks ilmsiks, ega ole midagi salajas, mida ei saadaks teada. Sellepärast peab kõike, mida te ütlete pimedas, kuuldama valges; ja mida te üksteise kõrva räägite kambrites, seda peab kuulutatama katustelt! Aga ma ütlen teile, oma sõpradele: ärge kartke neid, kes tapavad ihu ja pärast ei saa rohkem midagi teha. Ent ma näitan teile, keda teil tuleb karta: kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Tõesti, ma ütlen teile, teda kartke! Eks viis varblast müüda kahe veeringu eest? Ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees! Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud! Ärge kartke, teie olete hinnalisemad kui palju varblasi! Ent ma ütlen teile: kes iganes mind tunnistab inimeste ees, seda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 17:1.9-10.15-22

Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale: Mina olen kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga! Ja Jumal ütles Aabrahamile: Ja sina pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve. See on minu leping minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama: kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata! Ja Jumal ütles Aabrahamile: Saaraid, oma naist, ära hüüa enam Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara! Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle poja! Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningadki põlvnevad temast! Siis Aabraham heitis silmili maha, naeris ja ütles oma südames: Kas peaks saja-aastasele poeg sündima? Või peaks üheksakümneaastane Saara sünnitama? Ja Aabraham ütles Jumalale: Kui ainult Ismaelgi sinu ees jääks elama! Siis ütles Jumal: Siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak. Ja ma teen temaga lepingu, igaveseks lepinguks tema soole pärast teda! Aga ka Ismaeli pärast ma olen sind kuulnud. Vaata, ma õnnistan teda ja teen ta viljakaks ning üpris väga arvurikkaks. Temast sünnib kaksteist vürsti ja ma teen ta suureks rahvaks. Kuid oma lepingu ma teen Iisakiga, kelle Saara sulle sünnitab tuleval aastal selsamal ajal! Kui Jumal oli lõpetanud kõneluse Aabrahamiga, siis Ta läks tema juurest üles.

Graduale Psalm 128:1-5

Õnnis on mees, kes kardab ja austab Issandat!
Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib Tema teedel!
Sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi!
Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas;
su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber!
Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat!
Issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja!
Õnnis on mees, kes kardab ja austab Issandat!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 8:17

Halleluuja. Halleluuja.
Kristus võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved!
Halleluuja.

Matteuse 8:1-4

Neil päevil, kui Jeesus astus mäelt alla, järgis Teda palju rahvast. Ja vaata, pidalitõbine tuli ja heitis maha Tema ette ning ütles: Issand, kui Sa tahad, võid Sa mind puhtaks teha! Siis Jeesus sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles: Ma tahan, saa puhtaks! Ja sedamaid sai ta oma pidalitõvest puhtaks. Ja Jeesus ütles temale: Katsu, et sa seda ühelegi ei ütle, vaid mine näita ennast preestritele ja vii ohvriand, mille Mooses on seadnud, neile tunnistuseks!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus