• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:1-6

Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele, kelle mälestus on õnnistuseks. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakute­ga ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis Ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale kä­sud oma rahva jaoks ja näitas temale pisut oma auhiilgusest. Tema ustavuse ja alandlik­kuse pärast Ta pühitses teda, valis tema kõigi inimeste hulgast, laskis tal kuulda oma häält ja viis ta tumedasse pilve. Ja palgest palgesse andis Ta temale käsud, elu ja tunnetuse seaduse.

Graduale Psalm 21:4-5, 92:13; Hoosea 14:6

Issand, Sa tulid temale vastu heade õn­nistustega; Sa panid temale pähe kuld­krooni.
Ta palus Sinult elu; Sina andsid talle pika ea igaveseks ja alatiseks.

Halleluuja. Halleluuja.
Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Halleluuja.
Tema võrsub nagu liilia ja õitseb Issanda ees igavesti.

Matteuse 19:27-29

Neil päevil kostis Peetrus ning ütles Jeesusele: Vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud Sind. Mis me sellest nüüd saame? Aga Jeesus ütles neile: Tõesti, ma ütlen teile, et teie, kes olete mind järginud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma aujärjele, istute ka ise kaheteistkümnele aujärjele ja mõistate kohut kaheteistkümne Iisraeli suguharu üle! Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 16:1-12.15-16

Saarai, Aabrami naine, ei toonud temale last ilmale; aga tal oli ümmardajaks egiptlanna, nimega Haagar. Ja Saarai ütles Aabramile: Vaata, Issand on mind keelanud last saamast. Heida nüüd mu ümmardaja juurde, vahest saan järeltulija temalt! Ja Aabram kuulis Saarai sõna. Ja Saarai, Aabrami naine, võttis egiptlanna Haagari, oma ümmardaja, pärast seda kui Aabram oli kümme aastat elanud Kaananimaal, ja andis ta oma mehele Aabramile naiseks. Ja tema heitis Haagari juurde ja see sai käima peale; aga kui see nägi, et ta oli käima peal, siis oli ta emand tema silmis nagu alam. Ja Saarai ütles Aabramile: Mulle sündinud ülekohus tulgu sinu peale! Mina andsin oma ümmardaja sinu sülle, aga kui ta nüüd näeb, et ta on käima peal, siis olen mina tema silmis nagu alam. Issand mõistku õigust minu ja sinu vahel! Aga Aabram ütles Saaraile: Vaata, su ümmardaja on sinu käes! Talita temaga, nagu sa heaks arvad. Siis Saarai alandas teda, aga seejärel ta põgenes tema juurest. Ja Issanda ingel leidis tema veeallika juurest kõrbes, Suuri tee ääres oleva allika juurest. Ja ta ütles: Haagar, Saarai ümmardaja! Kust sa tuled ja kuhu sa lähed? Ja tema vastas: Ma põgenen oma emanda Saarai eest! Siis ütles Issanda ingel temale: Mine tagasi oma emanda juurde ja alanda ennast tema käte alla! Ja Issanda ingel ütles temale: Ma teen sinu soo nõnda arvurikkaks, et see paljuse pärast pole loetav! Ja Issanda ingel ütles temale: Vaata, sa oled käima peal ja tood poja ilmale! Pane temale nimeks Ismael, sest Issand on kuulnud su alandusest! Temast tuleb mees nagu metseesel – tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu –, ta elab vaenus kõigi oma vendadega! Ja Haagar tõi Aabramile poja ilmale; ja Aabram pani oma pojale, kelle Haagar oli sünnitanud, Ismael nimeks. Ja Aabram oli kaheksakümmend kuus aastat vana, kui Haagar Aabramile Ismaeli ilmale tõi.

Graduale Psalm 106:1-5

Tänage Issandat, sest Tema on hea!
Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti!
Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike Tema kiitust?
Õndsad on need, kes peavad Ta kohtuseadusi ja kes teevad õigust igal ajal!
Mõtle minule, Issand, Su head meelt mööda oma rahva vastu, tule mind katsuma oma abiga,
et ma näeksin Su valitud rahva head põlve
ning rõõmustuksin Sinu rahva rõõmuga, kiitleksin ühes Sinu pärisosaga!
Tänage Issandat, sest Tema on hea!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:23

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda, ja me teeme eluaseme tema juurde.
Halleluuja.

Matteuse 7:21-29

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Mitte igaüks, kes minule ütleb: Issand, Issand!, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval: Issand, Issand, kas me ei ole Sinu nimel ennustanud ja Sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja Sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust, te ülekohtutegijad! Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda; aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid minu sõnu kuuleb, aga ei tee nende järgi, on võrreldav jõleda mehega, kes oma koja ehitas liivale. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda, ja ta langes ja tema langemine oli suur. Ja sündis, kui Jeesus oli lõpetanud need kõned, et rahvahulgad hämmastusid Tema õpetusest, sest Ta õpetas neid nõnda nagu see, kellel on meelevald, ja mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus