• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

1. Peetruse 5:6-11

Mu armsad, alanduge Jumala vägeva käe alla, et Ta teid ülendaks omal ajal! Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest! Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata! Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda. Aga kõige armu Jumal ise, kes meid on kutsunud oma igavesse ausse Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada! Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni! Aamen.

Graduale Psalm 55:23.17.19; 7:12

Heida Issanda peale oma koorem ja Tema hoolitseb sinu eest!
Ma hüüan Jumala poole ja Issand päästab mind!
Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist!

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on õige kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab!
Halleluuja.

Luuka 15:1-10

Neil päevil tulid kõik tölnerid ja patused Jeesuse juurde, Teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid: See võtab patuseid vastu ja sööb ühes nendega! Aga Ta rääkis neile selle tähendamissõna ning ütles: Kes teie seast, kui tal on sada lammast ja ühe neist kaotab, ei jäta need üheksakümmend üheksa kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? Ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele, ja kui ta koju tuleb, ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb neile: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud! Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühest patusest, kes meelt parandab, rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksast õigest, kes meeleparandust ei vaja! Või kui ühel naisel on kümme drahmiraha ja ta kaotab ühe drahmi, eks ta süüta küünla ja pühi koda ja otsi hoolega, kuni ta selle leiab? Ja kui ta selle on leidnud, siis ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ja ütleb: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma olen leidnud drahmiraha, mille ma kaotasin! Nõnda, ütlen ma teile, tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kes meelt parandab!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 6:1-10

Vennad, olles Jumala kaastöölised me manitseme, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks! Sest Ta ütleb: Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval! Näe, nüüd on hästi soodus aeg, vaata, nüüd on päästepäev! Me ei anna üheski asjas mingit põhjust pahanduseks, et meie ametit ei laidetaks, vaid kõiges me näitame endid kui Jumala abilised: suures kannatuses, viletsustes, hädades, kitsikustes, hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, puhtuses, tunnetuses, pikas meeles, helduses, Pühas Vaimus, silmakirjatsematus armastuses, tõe sõnas, Jumala väes, õiguse sõjariistade varal paremas ja vasakus käes, aus ja häbis, kurja kõne all ja hea all, kui eksitajad ja ometi tõtt rääkijad, kui tundmatud ja ometi küll tuntud, kui surijad, ja vaata, me elame; kui karistatud, kuid mitte surmatud; kui kurvastatud, kuid ikka rõõmsad; kui vaesed, kes aga teevad paljusid rikkaks; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik!

Graduale Psalm 98:1-4

Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid:
Tema parem käsi ja Tema püha käsivars on toonud Temale võidu!
Issand on andnud teada oma pääste,
Tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees!
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu;
kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet!
Hõisake Issandale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige Talle!
Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 119:105

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel!
Halleluuja.

Matteuse 5:38-42

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Te olete kuulnud, et on üteldud: Silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile: ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine; ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jäta ka kuub; ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. Anna sellele, kes sult palub ja ära käändu kõrvale sellest, kes sult tahab laenata.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus