• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 5:6-11

Mu armsad, alanduge Jumala vägeva käe alla, et Ta teid ülendaks omal ajal! Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest! Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata! Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda. Aga kõige armu Jumal ise, kes meid on kutsunud oma igavesse ausse Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada! Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni! Aamen.

Graduale Psalm 55:23.17.19; 7:12

Heida Issanda peale oma koorem ja Tema hoolitseb sinu eest!
Ma hüüan Jumala poole ja Issand päästab mind!
Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist!

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on õige kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab!
Halleluuja.

Luuka 15:1-10

Neil päevil tulid kõik tölnerid ja patused Jeesuse juurde, Teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid: See võtab patuseid vastu ja sööb ühes nendega! Aga Ta rääkis neile selle tähendamissõna ning ütles: Kes teie seast, kui tal on sada lammast ja ühe neist kaotab, ei jäta need üheksakümmend üheksa kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? Ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele, ja kui ta koju tuleb, ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb neile: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud! Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühest patusest, kes meelt parandab, rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksast õigest, kes meeleparandust ei vaja! Või kui ühel naisel on kümme drahmiraha ja ta kaotab ühe drahmi, eks ta süüta küünla ja pühi koda ja otsi hoolega, kuni ta selle leiab? Ja kui ta selle on leidnud, siis ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ja ütleb: Rõõmutsege ühes minuga, sest ma olen leidnud drahmiraha, mille ma kaotasin! Nõnda, ütlen ma teile, tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kes meelt parandab!

 

UUS LUGEMISKAVA

Hesekieli 17:22-24

Nõnda ütleb Issand Jumal: Mina ise võtan kõrge seedri ladvast ja istutan; selle võsude tippudest ma katkun kõige õrnema ja istutan kõrgele ja järsule mäele! Iisraeli kõrgele mäele ma istutan selle: see ajab oksi ja kannab vilja ning saab toredaks seedriks! Selle alla asuvad kõik linnud, kõik, kel on tiivad, elavad selle okste varjus! Ja kõik metsa puud peavad tundma, et mina olen Issand, kes teeb madalaks kõrge puu, kõrgeks madala puu, kuivaks toore puu ja paneb haljendama kuivanud puu! Mina, Issand, olen rääkinud, ja ma teen seda!

Graduale Psalm 92:2-3.13-16

Hea on tänada Issandat ja mängida Sinu nimele, Sa Kõigekõrgem!
Hea on tänada Issandat ja mängida Sinu nimele, Sa Kõigekõrgem,
hommikul kuulutada Su heldust ja öösel Su ustavust.
Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil!
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes!
Veel vanas eas nad kannavad vilja,
on tüsedad ja haljad 
kuulutama, et Issand on õiglane,
Tema, mu kalju, ja Temas ei ole ühtki väärust!
Hea on tänada Issandat ja mängida Sinu nimele, Sa Kõigekõrgem!

2. Korintlastele 5:6-10

Vennad, me oleme julged igal ajal ja teame, et niikaua kui me kodus oleme ihus, oleme Issanda juurest ära; sest me käime usus ja mitte nägemises; aga me oleme julges meeles ja himustaksime ennemini ära olla ihust ja kodus olla Issanda juures. Sellepärast me ka püüame olla Temale meelepärased, kas oleme kodus või võõrsil. Sest me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et igaühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri!

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala Sõna on seeme ja külvaja on Kristus. Kes leiab Kristuse, sellel on igavene elu.
Halleluuja.

Markuse 4:26-34

Neil päevil ütles Jeesus rahvahulgale: Nõnda on Jumala riik, otsekui inimene viskab seemet maa peale, ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval, ja seeme tärkab ja sirgub, nõnda et ta isegi ei tea kuidas. Sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Aga kui vili on valminud, saadab ta sedamaid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Ja Ta ütles: Millega võiksime võrrelda Jumala riiki? Või missuguse tähendamissõnaga me seda tähendame? Sinepiivakesega, mis on, kui see maha külvatakse, väiksem kui kõik muud seemned maa peal, aga kui see on külvatud, tõuseb ta ning saab suuremaks kõigist taimedest ja kasvatab suured oksad, nõnda et taeva linnud võivad pesitada ta varju all. Ja mitme niisuguse tähendamissõnaga rääkis Ta neile sõnu sedamööda, kuidas nad suutsid kuulda. Aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud Ta neile midagi; ja isepäinis Ta seletas jüngritele kõik ära.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus