• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 5:16-24

Vennad, käige Vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid. Sest liha himustab Vaimu vastu ja Vaim liha vastu; need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui te olete Vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Aga liha teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kade meel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud sellesarnast, millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega.

Graduale Psalm 118:8-9; 95:1

Parem on pelgupaika otsida Issanda juures kui loota inimeste peale!
Parem on pelgupaika otsida Issanda juures kui loota õilsate peale!

Halleluuja. Halleluuja.
Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!
Halleluuja.

Matteuse 6:24-33

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ega hooli teisest. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat! Sellepärast ma ütlen teile: ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided? Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse ja teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad? Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad; nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest! Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised? Ärge siis olge mures, küsides: Mida me sööme? või Mida me joome? või Millega me riietume? Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Koloslastele 1:24-2:3

Vennad, nüüd ma olen rõõmus oma kannatamistes teie pärast, ja mis mul veel puudub Kristuse viletsustest, selle ma täiendan omas lihas tema ihu heaks, mis on kogudus, kelle teenijaks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis minu kätte on usaldatud, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna: seda saladust, mis oli varjul endiste ajastute ja sugupõlvede eest, aga nüüd on avalikuks tehtud Tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, milline on selle saladuse auhiilguse rikkus paganate seas – see on Kristus teie sees, auhiilguse lootus, keda me kuulutame, manitsedes igat inimest ja õpetades igat inimest kõiges tarkuses, et valmistada igat inimest täielikuks Kristuses. Selle jaoks minagi näen vaeva ja võitlen tema tarmu mööda, mis minus on vägevasti tegev. Sellepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus mul on teie ja laodikealaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palet lihas ei ole näinud, et saaksid kinnitust nende südamed, olles kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkusesse, ning tunnetaksid Jumala saladuse, Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.

Graduale Psalm 62:6-9

Jumala käes on mu õndsus ja mu au!
Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait, sest Temalt tuleb, mida ma ootan!
Üksnes Tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu!
Jumala käes on mu õndsus ja mu au; mu jõu kalju, mu pelgupaik on Jumalas!
Lootke Tema peale igal ajal, te rahvas;
valage välja oma südamed Tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!
Jumala käes on mu õndsus ja mu au!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 10:27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind.
Halleluuja.

Luuka 6:6-11

Ühes hingamispäeval juhtus, et Jeesus läks kogudusekotta ja õpetas. Ja seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud. Aga kirjatundjad ja variserid varitsesid Teda, kas Ta hingamispäeval peaks terveks tegema, et nad leiaksid kaebust Tema peale. Tema aga teadis nende mõtted ja ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi: Tõuse üles ja astu keskele! Ja ta tõusis ja seisis seal. Siis ütles Jeesus neile: Ma küsin teilt: kas hingamispäeval on luba teha head või kurja, hinge päästa või hukka saata? Ja Ta vaatas ümber nende kõikide peale ja ütles mehele: Siruta oma käsi! Ja see tegi nõnda. Ja tema käsi sai jälle terveks. Nemad aga sattusid meeletusse vimma ja rääkisid üksteisega sellest, mida nad küll võiksid teha Jeesusele.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus