• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:9-12

Alguses, enne aegade arvestust, on Ta minu loonud ja iialgi ei lakka ma olemast. Pühas telgis teenisin ma Tema ees, ja nõnda kinnistati mind Siionisse. Nõnda laskis Ta mind rahu leida armsas linnas, minu valitsus on Jeruusalemmas. Ma juurdusin austatud rahvas, Issanda omandis, Tema pärisosas.

Graduale 

Õnnis ja auväärne oled sa, Neitsi Maarja, rikkumatus puhtuses oled sa saanud Päästja emaks.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.

Halleluuja. Halleluuja.
Ka pärast sünnitamist, Neitsi, jäid Sa puutumata; Jumalasünnitaja, palu meie eest.
Halleluuja.

Luuka 11:27-28

Neil päevil sündis, et üks naine rahva seast tõstis oma häält ning ütles Jeesusele: Õnnis on ihu, mis Sind on kandnud, ja rinnad, mida Sina oled imenud! Aga Tema ütles: Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Koloslastele 1:21-23

Vennad, Kristus on ka teid, kes enne olite Temast võõrdunud ja oma meelsuse poolest vaenlased, tehes kurja, nüüd lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi, et seada teid pühadena ja veatuina ja laitmatuina enese ette, kui te aga jääte ususse hästi rajatuina ja kindlaina ega lase endid ära pöörata evangeeliumi lootusest, mida te olete kuulnud ja mis on kuulutatud kõigele loodule taeva all ja mille teenijaks mina, Paulus, olen saanud.

Graduale Psalm 54:3-4.6.8

Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi!
Jumal, päästa mind oma nime abil
ja aja mu asi oma vägevuse varal!
Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet!
Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi!
Hea meelega ma toon sulle ohvreid,
ma tänan Su nime, Issand, sest see on hea!
Sest Ta tõmbas mind välja kõigest kitsikusest
ja mu silmad parastasid mu vaenlasi!
Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:6

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!
Halleluuja.

Luuka 6:1-5

Ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude; ja Tema jüngrid katkusid päid, hõõrusid neid käte vahel ja sõid. Ent mõningad variseridest ütlesid: Miks te teete seda, mida hingamispäeval ei ole luba teha? Aga Jeesus vastas ning ütles neile: Eks te ole seda lugenud, mida Taavet tegi, kui temal ja ta kaaslastel oli nälg, kuidas ta läks Jumala kotta ja võttis vaateleivad, sõi ning andis ka oma kaaslasile, ehk küll neid ei olnud luba süüa muil kui üksnes preestritel! Ja Ta ütles neile: Inimese Poeg on hingamispäeva isand!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus