• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Õpetussõnad 8:22-35

Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust. Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. Veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina, kui Ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. Kui Tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui Ta joonistas sõõri sügavuse pinnale, kui Ta kinnitas pilved ülal, kui said jõuliseks sügavuse allikad, kui Ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle Tema käsust, kui Ta kinnitas maa alused, siis olin mina Tema kõrval kui lemmiklaps, olin päevast päeva Temale rõõmuks, mängisin igal ajal Tema ees, mängisin Tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest. Ja nüüd, pojad, kuulge mind! Õndsad on need, kes hoiavad minu teed. Kuulge õpetust ja saage targaks, ärge jätke seda tähele panemata! Õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mu ustel, on vahiks mu uksepiitade juures. Sest kes leiab minu, leiab elu ja saab Issanda hea meele osaliseks.

Graduale

Õnnis ja auväärne oled sa, Neitsi Maarja, rikkumatus puhtuses oled sa saanud Päästja emaks.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis oled sa, pühim Neitsi Maarja, ja väärt kõike kiitust, sest sinust on tõusnud õiguse päike – Kristus, meie Jumal.
Halleluuja.

Matteuse 1:1-16

Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu: Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad, Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aram, Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma, Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedile sündis Iisai, Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon, Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa, Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija, Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskija, Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosija, Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel, Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur, Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile sündis Elihuud, Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks.

 

UUS LUGEMISKAVA

Miika 5:1-4

Nõnda ütleb Issand: Sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest.Seepärast jäetakse nad saatuse hooleks ajani, mil sünnitaja on sünnitanud; siis pöördub Tema vendade jääk tagasi Iisraeli laste juurde. Ja Tema seisab ning hoiab karja Issanda jõus, Issanda, oma Jumala nime ülevuses. Ja nemad jäävad elama, sest Tema on suur ilmamaa ääreni. Ja see tähendab rahu.

Graduale Psalm 13:6; Jesaja 61:10 

Mina rõõmutsen väga Issandas!
Issand, ma loodan Sinu helduse peale, minu süda ilutseb Sinu päästest.
Ma tahan laulda Issandale, et Ta mulle on head teinud.
Mina rõõmutsen väga Issandas!

Roomlastele 8:28-30

Vennad, me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on Tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Sest need, keda Ta on ette ära tundnud, need Ta on ka ette määranud saama Tema Poja näo sarnaseks, et Tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Aga keda Ta on ette määranud, neid on Ta ka kutsunud; ja keda Ta on kutsunud, need on Ta ka õigeks teinud, aga keda Ta on õigeks teinud, neid on Ta ka kirgastanud.

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis oled sa, pühim Neitsi Maarja, ja väärt kõike kiitust, sest sinust on tõusnud õiguse päike – Kristus, meie Jumal.
Halleluuja.

Matteuse 1:1-16.18-23

Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu: Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad, Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aram, Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma, Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedile sündis Iisai, Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon, Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa, Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija, Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskija, Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosija, Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel, Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur, Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile sündis Elihuud, Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned Talle nimeks Jeesus, sest Tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus