• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni tarkuseraamat 10:10-14

Issand juhatas õige tasastele teedele, näitas temale Jumala riiki ja andis teadmisi pühadest asjadest, tegi ta rikkaks vaevapõlves ja suurendas tema töö vilja. Kui ahnuse pärast talle liiga tehti, siis aitas teda tarkus ja tegi ta rikkaks. See kaitses teda vaenlaste eest ja tegi julgeks varitsejate vastu. See juhtis teda läbi ägedast võitlusest, et ta mõistaks, et jumalakartus on võimsam kui kõik muu. Tarkus ei hüljanud müüdud õiget, vaid päästis tema patust. Tarkus läks koos temaga vangimajja ega jätnud teda maha, kui ta oli ahelais, kuni ta tõi temale valitsuskepi ja võimu tema rõhujate üle, näitas tema pilkajaid valelikena, ja Issand, meie Jumal, andis temale igavese au.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Jaakobuse 1:12

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes,
et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu.
Halleluuja.

Luuka 19:12-26

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi. Ning ta kutsus kümme oma sulastest ja andis neile kümme naela raha ja ütles neile: Kaubelge, kuni ma tagasi tulen! Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järele ütlema: Meie ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks! Ja see sündis, kui ta tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli raha andnud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud. Siis tuli esimene ja ütles: Isand, sinu nael on kümme naela kasu toonud. Ja tema ütles sellele: Tubli, sa hea sulane! Et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevald kümne linna üle. Ja teine tuli ja ütles: Isand, sinu nael on viis naela kasu toonud. Tema ütles sellelegi: Ja sina ole viie linna üle! Ja veel teine tuli ja ütles: Isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higirätikus, sest ma kartsin sind: sa oled vali mees, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud, ja lõikad, mida sa ei ole külvanud. Tema ütles talle: Sinu enda suu läbi ma mõistan su süüdi, sa halb sulane! Eks sa teadnud, et ma olen vali mees: võtan, mida ma ei ole paigale pannud, ja lõikan, mida ma ei ole külvanud? Mispärast sa ei ole siis andnud mu raha panka? Küll ma siis oleksin selle tagasi tulles kasuga kätte nõudnud. Ja ta ütles juuresseisjaile: Võtke nael tema käest ära ja andke sellele, kellel on kümme naela! Ja nemad ütlesid talle: Isand, tal on kümme naela! – Ma ütlen teile, igaühele, kellel on, antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Rutt 1:1-22

Neil päevil, kui kohtumõistjad mõistsid kohut, juhtus, et nälg oli maal. Siis läks üks mees Petlemmast Juudamaalt, et võõrana elada Moabi väljadel, tema ja ta naine ja kaks poega. Selle mehe nimi oli Elimelek, ta naise nimi Noomi ja ta kahe poja nimed Mahlon ja Kiljon; nad olid efratlased Petlemmast Juudamaalt, ja nad tulid Moabi väljadele ning jäid sinna.  Aga Elimelek, Noomi mees, suri, ja Noomi jäi järele oma kahe pojaga. Ja need võtsid endile moabi naised: ühe nimi oli Orpa ja teise nimi Rutt; ja nad elasid seal ligi kümme aastat. Siis surid ka mõlemad, Mahlon ja Kiljon, ning naine jäi järele oma kahest pojast ja mehest. Ta võttis siis oma miniatega kätte ja läks Moabi väljadelt tagasi, sest ta oli Moabi väljadel kuulnud, et Issand oli hoolitsenud oma rahva eest, andes neile leiba. Ta läks ära paigast, kus ta oli olnud, ja temaga koos ta kaks miniat. Aga olles teel tagasi Juudamaale, ütles Noomi oma mõlemale miniale: Minge, pöörduge kumbki oma ema koju! Issand tehku teile head, nagu te olete teinud surnuile ja minule! Andku teile Issand, et leiaksite varjupaiga kumbki oma mehe kojas! Ja ta suudles neid. Aga nad tõstsid häält ja nutsid ning ütlesid temale: Ei, me läheme koos sinuga su rahva juurde! Aga Noomi ütles: Minge tagasi, mu tütred! Miks peaksite tulema koos minuga? On mul siis veel poegi üsas, et need võiksid saada teile meesteks? Minge tagasi, mu tütred, minge, sest mina olen liiga vana, et minna mehele! Kui ma ütleksin, et mul on veel lootust, kui ma veel täna öösel saaksin mehele ja sünnitaksin poegigi, kas tahaksite siis oodata, kuni nad suureks saavad? Kas tahate seni meheleminekust hoiduda? Ei, mu tütred, mina kannatan tõesti rohkem kui teie, et Issanda käsi mind on tabanud. Siis nad tõstsid häält ja nutsid veel enam; Orpa suudles seejärel oma ämma, kuna Rutt jäi tema seltsi. Aga tema ütles: Vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Pöördu ka sina oma käliksele järele! Kuid Rutt vastas: Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal! Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. Issand tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind! Kui ta nägi, et tal oli kindel nõu temaga ühes tulla, siis ta sellest enam ei rääkinud. Nii läksid nad mõlemad, kuni jõudsid Petlemma. Ja kui nad Petlemma tulid, siis oli kogu linn nende pärast liikvel ja naised küsisid: Kas see on Noomi? Aga tema vastas neile: Ärge hüüdke mind Noomiks, hüüdke mind Maaraks, sest Kõigeväeline on mulle valmistanud palju kibedust! Külluses ma läksin ära ja tühje käsi tõi Issand mind tagasi. Miks te hüüate mind Noomiks, sest Issand on tunnistanud minu vastu ja Kõigeväeline on teinud mulle paha! Nõnda Noomi tuli tagasi ja ühes temaga moabi naine Rutt, ta minia, kes tuli ära Moabi väljadelt; ja nad jõudsid Petlemma odralõikuse alguseks.

Graduale Psalm 146:1-2.5-10

Kiida, mu hing, Issandat!
Ma tahan Issandat kiita oma eluaja! Ma tahan oma Jumalale mängida niikaua, kui mind on!
Õnnis see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale,
kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on,
kes tõde hoiab igavesti, 
kes mõistab õiglast kohut neile, kelledele liiga tehakse, kes annab leiba näljaseile!
Issand päästab lahti, kes on kinni seotud! Issand
 avab pimedate silmad;
Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud! Issand armastab õigeid!
Issand kaitseb võõraid, Ta peab ülal vaeseidlapsi ja lesknaisi, kuid õelate teed Ta saadab nurja!
Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve!
Kiida, mu hing, Issandat!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 25:4-5

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, anna mulle teada oma teed, pane mind kulgema Sinu tõeteed ja õpeta mind!
Halleluuja.

Matteuse 22:34-40

Neil päevil, kui variserid said kuulda, et Jeesus saduseride suu oli sulgenud, tulid nad ühel meelel kokku; ja üks käsutundja nende seast küsis Talt Teda kiusates: Õpetaja, missugune käsk on suur käsuõpetuses? Aga Jeesus ütles temale: Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest! See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus