• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:9-12

Alguses, enne aegade arvestust, on Ta minu loonud ja iialgi ei lakka ma olemast. Pühas telgis teenisin ma Tema ees, ja nõnda kinnistati mind Siionisse. Nõnda laskis Ta mind rahu leida armsas linnas, minu valitsus on Jeruusalemmas. Ma juurdusin austatud rahvas, Issanda omandis, Tema pärisosas.

Graduale 

Õnnis ja auväärne oled sa, Neitsi Maarja, rikkumatus puhtuses oled sa saanud Päästja emaks.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.

Halleluuja. Halleluuja.
Ka pärast sünnitamist, Neitsi, jäid Sa puutumata; Jumalasünnitaja, palu meie eest.
Halleluuja.

Luuka 11:27-28

Neil päevil sündis, et üks naine rahva seast tõstis oma häält ning ütles Jeesusele: Õnnis on ihu, mis Sind on kandnud, ja rinnad, mida Sina oled imenud! Aga Tema ütles: Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Rutt 2:1-13; 4:13-17

Noomil oli ta mehe sugulane, jõukas mees Elimeleki suguvõsast, Boas nimi. Ja moabi naine Rutt ütles Noomile: Lase ma lähen põllule ja nopin viljapäid selle järelt, kelle silmis ma armu leian! Ja ta vastas temale: Mine, mu tütar! Ja ta läks ning tuli ja noppis põllul lõikajate järelt; temale juhtus juhuslikult põlluosa, mis kuulus Boasele, kes oli Elimeleki suguvõsast. Ja vaata, Boas tuli Petlemmast ja ütles lõikajaile: Issand olgu teiega! Ja nad vastasid temale: Issand õnnistagu sind! Siis Boas küsis oma sulaselt, kes oli pandud lõikajate ülevaatajaks: Kelle noorik see on? Ja sulane, kes oli pandud lõikajate ülevaatajaks, vastas ning ütles: See noorik on moabi naine, kes ühes Noomiga tuli Moabi väljadelt; ta palus: luba ma nopin ja kogun parmaste juurest, lõikajate järelt! Nii ta tuli ja on püsinud hommikust kuni siiani, ta on ainult pisut aega kodus olnud. Siis Boas ütles Rutile: Kas kuuled, mu tütar, ära mine teisele põllule noppima ja ära mine ka mitte ära, vaid seltsi siin minu tüdrukutega! Hoia oma silmad põllul, mida nad lõikavad, ja käi nende järel. Ma olen poisse keelanud sinusse puutumast! Ja kui sul on janu, siis mine lähkrite juurde ja joo, mis poisid toovad. Siis Rutt heitis silmili ja kummardas maani ning ütles temale: Miks olen ma su silmis armu leidnud, et sa minust hoolid, kuigi olen võõras? Ja Boas vastas ning ütles temale: Küllap on mulle teada antud kõik, mida sa oma ämmale oled teinud pärast oma mehe surma, ja kuidas sa maha jätsid oma isa ja ema ja oma sünnimaa ja tulid rahva juurde, keda sa enne ei tundnud. Issand tasugu su tegu ja täielik palk tulgu sulle Issandalt, Iisraeli Jumalalt, kelle tiibade alla sa oled tulnud varjule! Ja Rutt ütles: Ma olen sinu silmis armu leidnud, mu isand, sest sa oled mind trööstinud ja oled rääkinud oma ümmardaja meelepärast, kuigi ma pole ühegi su ümmardaja vääriline! Ja Boas võttis Ruti ning see sai tema naiseks; ta heitis tema juurde, ja Issand andis, et ta sai käima peale ja tõi poja ilmale. Siis naised ütlesid Noomile: Kiidetud olgu Issand, kes täna ei jätnud sind lunastajata! Saagu ta nimi kuulsaks Iisraelis! Saagu ta sulle hingejahutajaks ja toitjaks su vanas eas, sest su minia, kes sind armastab, on teda sünnitanud, tema, kes sulle on parem kui seitse poega! Siis Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks. Ja naabrinaised panid temale nime, üteldes: Noomile sündinud poeg! Ja nad panid temale nimeks Oobed; temast sai Taaveti isa Iisai isa.

Graduale Psalm 128

Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat!
Õnnis on igaüks, kes kardab Jehoovat, kes käib tema teedel!
Sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi!
Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas; su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber!
Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat!
Issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja!
Ja saagu sa näha oma lastelapsi! Rahu Iisraelile!
Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 23:9-10

Halleluuja. Halleluuja.
Üks on teie Isa – Tema, kes on taevas. Üks on teie juhataja – see on Kristus!
Halleluuja.

Matteuse 23:1-12

Neil päevil rääkis Jeesus rahvale ja oma jüngritele ning ütles: Moosese istmel istuvad kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mis nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga nende tegude järgi ärge tehke, sest nad ütlevad küll, aga ei tee; nad seovad kokku raskeid ja ränki koormaid ja panevad neid inimeste õlgadele, aga ise nad ei taha sõrmegagi neid liigutada. Kõik oma teod nad teevad selleks, et inimesed neid näeksid; sest nad teevad oma palvekaukad laiad ja oma rüüde tupsud suured. Nad armastavad ülemat paika lauas võõruspidudel ja esimesi istmeid kogudusekodades ja teretusi turgudel ja et inimesed neid kutsuksid rabiks! Aga teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest üks on teie õpetaja; aga teie kõik olete vennad. Ja ärge te kutsuge kedagi maa peal oma isaks, sest üks on teie Isa, kes on taevas. Ja ärge te laske ka endid kutsuda juhatajaks, sest üks on teie juhataja – Kristus! Aga kes on ülem teie seast, see olgu teie teenija. Sest kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus