• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 10:6-13

Vennad, ärgem himustagem kurja, nagu meie esiisad himustasid. Ärge ka saage ebajumala kummardajaiks, nõnda nagu mõned neist said, nagu on kirjutatud: Rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ärgem pidagem ka hooraelu, nõnda nagu mõned neist pidasid ja langesid ühel päeval kakskümmend kolm tuhat. Ärgem ka kiusakem Issandat, nõnda nagu mõned neist kiusasid ja said surma madude läbi. Ärge ka nurisege, nõnda nagu mõned neist nurisesid ja said otsa hukkaja läbi. See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kellele maailma lõpu ajad on vastu jõudnud. Sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks! Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus; aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda et te suudaksite kanda.

Graduale Psalm 8:2; 59:2

Issand, meie Issand, kui ülev on Su nimi kõiges maailmas!
Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste!

Halleluuja. Halleluuja.
Tõmba mind ära mu vaenlaste käest, mu Jumal! Kaitse mind nende eest, kes mulle kallale tungivad!
Halleluuja.

Luuka 19:41-47

Neil päevil, kui Jeesus Jeruusalemma ligi jõudis ja linna nägi, nuttis Ta tema pärast ning ütles: Kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb! Ent nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõikepidi ja lõhuvad sind maha maatasa ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi kivi peale, sellepärast et sa ei ole tundnud oma armukatsumisaega! Ja Ta läks pühakotta ja hakkas välja ajama neid, kes seal müüsid ja ostsid, ning ütles neile: Kirjutatud on: minu koda on palvekoda, aga teie olete ta teinud röövliauguks! Ja Ta oli iga päev õpetamas pühakojas.

 

JÄTKUV LUGEMINE

5. Moosese 4:32-40

Neil päevil ütles Mooses rahvale: Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud sellesarnast? Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama? Või kas on mõni jumal üritanud tulla võtma enesele üht rahvast teise rahva keskelt katsumiste, tunnustähtede ja imetegudega, sõja ja vägeva käe ja väljasirutatud käsivarre abil, ja suurte hirmutuste abil, nõnda nagu Issand, teie Jumal tegi teiega Egiptuses sinu silma ees? Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Issand on Jumal; ei ole ühtki teist peale Tema! Taevast on Ta sind lasknud kuulda oma häält, et sind õpetada, ja maa peal on Ta sulle näidanud oma suurt tuld, ja sa oled kuulnud Tema sõnu tule keskelt! Sellepärast, et Ta armastas su vanemaid ja valis nende järglased pärast neid, ja et Ta ise viis sind oma suure rammuga Egiptusest välja, ajades su eest ära rahvad, suuremad ja vägevamad sinust, et sind viia ja sulle anda pärisosaks nende maa, nagu see tänapäeval on, siis tea täna ja talleta oma südames, et Issand on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole! Ja sa pead pidama Tema seadusi ja käske, mis ma täna sulle annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle igaveseks!

Graduale Psalm 77:12-16.21

Mina tuletan meelde Issanda tegusid!
Ma meenutan Issanda tegusid, ma tuletan meelde Su imesid muistsest ajast
ja ma uurin kõiki Su töid ning mõlgutan mõttes Su suuri tegusid!
Jumal, Su tee on pühaduses! Kes on nii suur jumal kui Jumal?
Sina oled Jumal, kes teeb imet, Sa oled oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas;
Sa lunastasid oma käsivarrega oma rahva, Jaakobi ja Joosepi lapsed!
Sa juhtisid nagu lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aaroni käega!
Mina tuletan meelde Issanda tegusid!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:10

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik.
Halleluuja.

Matteuse 16:24-28

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks? Või mis lunastushinda võib inimene anda oma hinge eest? Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa auhiilguses oma inglitega, ja siis Ta tasub igaühele tema tööd mööda. Tõesti, mina ütlen teile, neist, kes siin seisavad, on mõned, kes ei maitse surma, enne kui nad näevad Inimese Poja tulevat Tema kuningriigis!

 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus