• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 10:17-18; 11:1-2

Vennad, kes kiitleb, see kiidelgu Issandast! Sest mitte see ei ole kõlvuline, kes ennast ise soovitab, vaid keda Issand soovitab. Oh, et te minult ometi salliksite natuke rumalust! Küllap te seda sallitegi ka minult! Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega; olen ma ju teid kihlanud üheainsale mehele, Kristusele, et teid esitada Temale kui puhast neitsit.

Graduale Psalm 45:5.15-16

Oma hiilguses tungi edasi õiguse ning alandlikkuse eest;
küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid!

Halleluuja. Halleluuja.
Neitsid tuuakse tema järel sinu juurde; need tuuakse rõõmu ja ilutsemisega.
Halleluuja.

Matteuse 25:1-13

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad ja viis mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält: Ennäe, peigmees! Minge vastu! Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele: Andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad! Kuid mõistlikud kostsid ja ütlesid: Ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile; vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile! Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid: Isand, Isand, ava meile! Aga tema vastas ning ütles: Tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid! Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

5. Moosese 6:4-13

Neil päevil ütles Mooses rahvale: Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus! Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele! Ja kui Issand, su Jumal, viib sind sellele maale, mille Ta vandega su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, on tõotanud sulle anda – suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud, ja kojad täis kõike head, mida sa pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole istutanud – ja kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud, siis hoia, et sa ei unusta Issandat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast! Karda Issandat, oma Jumalat, ja teeni Teda ning vannu Tema nime juures!

Graduale Psalm 18:2-4.50.47.51

Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!
Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja;
mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin,
mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! 
Kiidetud olgu Jehoova! – nõnda ma hüüan,
ja ma pääsen oma vaenlaste käest!
Sellepärast ma tahan, Issand, Sind tänada paganate seas
ja laulda kiitust Sinu nimele,
Issand elab, kiidetud olgu mu kalju!
Ülistatud olgu mu päästmise Jumal,
kes teed suureks oma kuninga õnne
ning osutad heldust oma Võitule!
Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Timoteosele 1:10

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Õnnistegija Jeesus Kristus on hävitanud surma ja toonud meile elu valguse evangeeliumi kaudu!
Halleluuja.

Matteuse 17:14-20

Neil päevil astus Jeesuse ette inimene ja heitis põlvili Ta ette ning ütles: Issand, halasta mu poja peale, sest ta on kuutõbine ja suures vaevas; sagedasti langeb ta tulle ja sagedasti vette. Ja ma tõin ta Sinu jüngrite juurde, kuid nad ei suutnud teda terveks teha! Aga Jeesus kostis ning ütles: Oh sina uskmatu ja pöörane tõug! Kui kaua pean ma olema teie juures? Kui kaua pean ma teiega kannatama? Tooge ta siia mu juurde! Ja Jeesus sõitles teda, ja kuri vaim väljus temast, ja poiss sai terveks samast tunnist. Siis tulid jüngrid Jeesuse juurde isepäinis ja küsisid: Miks meie ei võinud teda välja ajada? Aga Tema ütles neile: Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usk nagu sinepiivake, siis te võiksite öelda sellele mäele: siirdu siit sinna, ja ta siirduks sinna, ja miski ei oleks teile võimatu!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus