• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Jaakobuse 1:12

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes,
et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu.
Halleluuja.

Luuka 12:35-40

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu, ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja leiaks nad nõnda – õndsad on need! Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

4. Moosese 12:1-13

Neil päevil rääkisid Mirjam ja Aaron Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna. Ja nad ütlesid: Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi? Ja Issand kuulis seda. Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal. Siis Issand ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juurde! Ja need kolmekesi läksid. Siis Issand astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid. Ja Ta ütles: Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie prohvet on Issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos. Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas. Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Issanda kuju. Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele? Ja Issanda viha süttis põlema nende vastu ning Ta läks ära. Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge. Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine. Siis Aaron ütles Moosesele: Oh mu isand! Ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime! Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba emaihust tulles on pool ihu kõdunenud! Siis Mooses kisendas Issanda poole, öeldes: Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!

Graduale Psalm 51:3-7.12-13

Jumal, kustuta mu üleastumised oma halastust mööda!
Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust!
Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees.
Üksnes Sinu vastu olen ma pattu teinud,
ja olen teinud seda, mis on paha Sinu silmis,
et Sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises.
Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud.
Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!
Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!
Jumal, kustuta mu üleastumised oma halastust mööda!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 1:49

Halleluuja. Halleluuja.
Rabi, Sina oled Jumala Poeg, Sina oled Iisraeli kuningas!
Halleluuja.

Matteuse 15:1-2.10-14

Neil päevil tuli Jeruusalemmast Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjaid, kes ütlesid: Miks Sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma. Kui Jeesus oli rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles Ta neile: Kuulge ja mõistke! Inimest ei rüveta see, mis tema suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest. Siis astusid Jeesuse jüngrid Tema juurde ja ütlesid Talle: Kas Sa tead, et seda sõna kuuldes said variserid pahaseks? Tema vastas: Iga taim, mida minu taevane Isa ei ole istutanud, juuritakse välja. Jätke nad! Nad on pimedate sõgedad teejuhid. Aga kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus